Jan III Sobieski na ulicach Raciborza

0

15 czerwca ulice naszego miasta przemierzył pochód złożony z orszaku króla Jana III Sobieskiego, jego armii oraz gości. Zobacz fotorelację z przemarszu Jana III Sobieskiego i wideorelację z przemarszu oraz wideorelację z inscenizacji.

- reklama -

Inscenizacja przemarszu króla Jana III Sobieskiego i Marysieńki rozpoczęła kolejny dzień obchodów 900-lecia miasta. Około godziny 13.00 na placu przed Kościołem Matki Bożej, zaczęli zbierać się uczestnicy przemarszu. Andrzej Sałacki – trener Klubu Jeździeckiego "Lewada" z Zakrzowa, udzielał ostatnich wskazówek jeźdźcom, aby wszystko wyszło tak, jak zostało zaplanowane.

 

 

W rolę króla wcielił się znany m.in. z seraialu “Plebania” Marek Frąckowiak, a Marysieńkę odegrała była Miss Polski Ewa Wachowicz.

 

W roli narratora wystąpił aktor Roch Siemianowski. Na mszę przybyły również władze miasta, liczne delegacje szkół i gimnazjów.

 

Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę gości, msza odbyła sie na zewnątrz, w parku przykościelnym. Mszy przewodniczył ksiądz Eugeniusz Dębicki proboszcz parafii p.w. Matki Bożej a współprowadził ksiadz Jan Szywalski z parafii Świętego Krzyża z Raciborza Studziennej.

 

W słowie wstępnym główny celebrans przywitał przybyłych gości oraz delegacje miast partnerskich. Msza odbyła się w skróconej wersji, czyli bez homilii, lecz pod koniec ks. E. Dębicki w kilku słowach nawiązał do faktów historycznych, oraz tego iż Jan III Sobieski był szczególnym wielbicielem kultu Maryjnego. Podkreślił również znaczenie zsynchronizowania obu zdarzeń w czasie historycznego chrztu Polski i pierwszej wzmianki o naszym mieście.

 

Po udzielonym błogosławieństwie, spod kościoła ruszył orszak konnicy (Zobacz Fotogalerię z przemarszu orszaku) z jeźdźccami oraz pozostałymi uczestnikami świty królewskiej, zmierzający w kierunku centrum miasta, na stadion OSiR, gdzie rozpoczął się pokaz historyczny (Zobacz Fotogalerię z pokazu historycznego na stadionie OSiR).

 

 

 

 

 

 

Uroczystości związane z 900-leciem Raciborza dotyczą daty 1108. I myli się ten, który do nazwy tych obchodów wtrąca słowo „miasto”. 800– lecie miasta Raciborza będziemy obchodzić za 9 lat.

Dzisiaj świętujemy 900–lecie wzmianki o Raciborzu i bawimy się przy tym przednie, np. podczas uroczystego przemarszu króla Jana III Sobieskiego, jego wojsk, orszaku i gości.

 

 

 


 

 

 

Wzmiankę o grodzie raciborskim, prawdopodobnie pierwszą zupełnie pewną, odnajdujemy w roku 1108. W najstarszej kronice polskiej Gall Anonim wspomina, w związku z walkami polsko – czeskimi, że wojowie Bolesława Krzywoustego, którzy zostali zaatakowani przez Czechów w Koźlu, nie tylko odparli ich atak, ale prawdopodobnie „na ich karkach”, tzn. goniąc ich, zdobyli czeski wówczas gród Racibórz. Fakt ten jest związany z wojną, którą Bolesław Krzywousty (1068-1138) prowadził w latach 1106-1109 ze swoim bratem Zbigniewem. Na skutek tych walk Racibórz został początkowo przyłączony do Czech, które poparły Zbigniewa. Istnieje też wzmianka, mówiąca o tym, że w roku 1103 książę czeski Bożywoj najechał na pogranicze śląskie, zajmując Racibórz. W 3 lata później zajął także Koźle. Krzywousty natomiast miał otrzymać pomoc króla węgierskiego Kolomana i z pomocą wojów węgierskich rozpocząć kontrofensywę.

Jednak już w roku 1108 Racibórz powrócił – a może przyłączono go po raz pierwszy do granic państwa piastowskiego. W roku 1138, po śmierci Bolesława Krzywoustego, zgodnie z jego ostatnią wolą, państwo Polan zostało podzielone na dzielnice, w których władzę objęli jego synowie. Śląsk objął w posiadanie najstarszy syn Bolesława – Władysław II, który był zarazem seniorem, czyli księciem zwierzchnim nad braćmi i sprawował bezpośrednią władzę nad Małopolską i Pomorzem.

Następna wzmianka o Raciborzu pochodzi z dokumentu papieskiego Adriana IV z dnia 23.04.1155 roku. Jest w niej mowa o grodzie raciborskim jako ważnym ośrodku administracyjnym i militarnym – zaliczanym do 20 najpotężniejszych grodów piastowskiej Polski.

 

W roku 1201 książę raciborski Mieszko Plątonogi, po śmierci Władysława I Wysokiego, włączył w swe posiadanie Opolszczyznę. W roku 1211 Mieszko raciborski zdobył Kraków, podnosząc tym samym swe aspiracje jako książę – senior do całej spuścizny piastowskiej. Umarł jednak w tym samym roku. Na zamku w Raciborzu rezydował więc książę, który mógł zostać, z racji swego starszeństwa, księciem zwierzchnim państwa piastowskiego. A może nawet królem… Ważna to postać w dziejach naszego miasta.

Sprawę niezmiernie ciekawą i skomplikowaną jest określenie czasu, kiedy nasz gród stał się prawdziwym średniowiecznym miastem, czyli kiedy otrzymał prawa miejskie. Prawdopodobnie w latach 1211-1217 nasze miasto zostało lokowane (tzn. książę udzielił mieszczanom pewnych praw ekonomicznych) na prawie flamandzkim. W dokumencie księcia Kazimierza z roku 1217, w którym to nadaje on za radą biskupa wrocławskiego Lorenza oraz kilku swych baronów prawa dla swego kapelana Sebastiana i jego brata hrabiego Gregora, dotyczące ich posiadłości lennej – Leśnicy, jest wzmianka o Raciborzu.

 

/Piotr Sput/

(Zobacz Fotogalerię z przemarszu orszaku Sobieskiego)
(Zobacz Fotogalerię z pokazu historycznego na stadionie OSiR).

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here