Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz

0

20 sierpnia o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt.

Urząd Miasta Racibórz przystąpił do aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2004 – 2015. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska procedura ta prowadzona jest z udziałem społeczeństwa. W związku z powyższym na stronie internetowej http://www.srodowiskowa.pl/ w zakładce Projekty można znaleźć przygotowany dokument opracowany przez Państwowy Instytut Geologiczny z siedzibą w Warszawie.

- reklama -

 

Pierwsza edycja Programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz została przyjęta Uchwałą Rady Miasta 24 marca 2004 roku. Niniejszy projekt Programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004 roku z uwzględnieniem analizy i wniosków zawartych w Raporcie z realizacji dotychczasowego Programu.

 

Mieszkańcy Raciborza oraz wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do projektu do dnia 22 sierpnia

 

Uwagi można składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Stefana Batorego 6.

 

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz na lata 2008 – 2015.

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here