Od 1 października będą wyższe o 7% opłaty za wodę i ścieki

3

Podczas sierpniowej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie cen oraz opłat za wodę i ścieki na okres od 1 października 2008 do 30 września 2009 roku.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Racibórz została przyjęta 27 sierpnia. Przedstawione w niej wyższe ceny i opłaty za wodę oraz ścieki będą obowiązywać od 1 października bieżącego roku do 30 września 2009 roku. Wobec tego cennik obowiązujący od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 będzie już nieaktualny.

- reklama -

 

Już w maju 2008 roku zostały ustalone nowe taryfy, które miały obowiązywać od 1 lipca br. do 30 czerwca następnego roku. Jednak Wojewoda Śląski w ramach nadzoru zakwestionował te taryfy. – Zostały one zakwestionowane w części dotyczącej rodzajów taryf – mówi Maciej Basista, rzecznik prasowy ZWiK. – Wojewoda zwrócił również uwagę na określone w nieprawidłowy sposób standardy jakosciowe obsługi odbiorcy usług – dodaje Basista. Zatem wojewoda miał uwagi co do standardu obsługi klientów.

 

Stąd w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego podwyżka została wstrzymana. Zakład Wodociągów i Kanalizacji miał 90 dni na przygotowanie i wdrożenie nowej taryfy.

 

Uchwała, którą przyjęła Rada Miasta 27 sierpnia – jak podkreśla rzecznik ZWiK – była konsultowana z prawnikami Urzędu Marszałkowskiego, dlatego wojewoda nie powinien jej zakwestionować.    

 

Nowe taryfy mają zapewnić Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji uzyskanie niezbędnych przychodów dla pokrycia planowanych kosztów związanych ze świadczeniem usług. Planowane zmiany tych kosztów w roku obowiązywania taryf dotyczą w szczególności: wysokości czynszu dzierżawnego w wysokości amortyzacji środków trwałych wytwarzanych w ramach projektu, pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, podatku od nieruchomości naliczonego od wartości powyższych środków trwałych oraz wzrostu cen energii.

 

Wynikający z taryfy wzrost cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków jest zgodny z przyjętym przez Radę Miasta Racibórz na sesji w lutym 2007 roku, materiałem przedstawiającym analizę wpływu zaciągnięcia pożyczki przez Spółkę z NFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków na poziom taryf w latach 2008-2021.

 

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zdefiniowano w taryfie obowiązującej od 1 października 2008 roku siedem grup taryfowych, natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zdefiniowano pięć grup taryfowych.

 

Zobacz tabelę: Taryfowe grupy odbiorców 

 

Przyjęto taryfę składającą się ze stawki za wodę i ścieki wyrażoną zł/m3 oraz opłaty abonamentowej wyrażonej w zł/miesiąc.

 

Zobacz tabelę: Wysokość cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 

/KJ/

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Powiem wam jedno, nie dość że płacić to ra,z to drożej to drugi raz to jeszcze zakażoną jakaś pierdołą o której nawet Sanepid nic nie wie??? Was totalnie poje****

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here