XXI sesja Rady Gminy Rudnik

W piątek, 26 września, o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku odbędzie się XXI sesja Rady Gminy.

Porządek obrad będzie następujący:

- reklama -

1. Otwarcie XXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji z dn. 25 sierpnia 2008r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji oświatowej.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji komunalnej.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej.
7. Lokalny transport zbiorowy.
8. Założenia do projektu budżetu na rok 2009, propozycje i wnioski.
9. Podjęcie uchwał w sprawach: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Rudnik oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych; zmiany uchwały budżetowej na rok 2008; zmiany Statutu Gminy Rudnik; zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków.
10. Informacja Wójta  z działalności między sesjami.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here