Do woja marsz…do 24 października rejestracja poborowych

0

Do 24 października w Urzędzie Miasta, przy ul. Batorego 6, w pokoju nr 13 prowadzona jest rejestracja przedpoborowych.

Rejestracja odbywa się w godzinach od 9.00 do 15.00. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 1990 r. zamieszkali stale bądź zameldowani na pobyt czasowy ponad 3 miesiące na terenie miasta oraz mężczyźni, obywatele polscy, którzy nie dopełnili w/w obowiązku do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia. Zgłaszający się do rejestracji powinien przedstawić: rejestrację, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

- reklama -

 

Niezgłoszenie się do rejestracji w określonym terminie i miejscu lub nieprzedstawienie wskazanych wcześniej dokumentów, jest zagrożone karą grzywny albo karą ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej – Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.

/wg/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here