Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny musi podlegać recyklingowi

1

Przygotowany został projekt nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym oraz związanych z nią innych ustaw.

Do posła RP Henryka Siedlaczka zwrócili się przedstawiciele organizacji odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego, którzy wcześniej zgłaszali już propozycje do wspomnianego aktu prawnego na etapie przygotowywania projektu rządowego ustawy przez ministerstwo środowiska.

- reklama -

 

Przedstawiciele organizacji odzysku, opierając się o dwuletnie doświadczenie w funkcjonowaniu rynku odpadów elektrycznych i elektronicznych, twierdzą, że jeden z istotnych przepisów ustawy, który powinien zabezpieczać realnie wykonywanie obowiązku zbiórki i recyklingu odpadów wymienionego sprzętu nie jest poprawnie wykonywany. Wynika to m.in. z braku przepisów pozwalających na kontrolę jego wykonania i zastosowania sankcji dla tych, którzy nie przestrzegają przepisów w tym zakresie.

 

 

W obecnie obowiązującym prawie jest uregulowany obowiązek utrzymywania przez organizację odzysku kapitału własnego w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego. Zapis ma służyć zabezpieczeniu interesów przedsiębiorców w razie upadłości organizacji recyklionu w należytym wykonaniu tego obowiązku. Jednak w praktyce część organizacji nie przestrzega tego obowiązku lub utrzymuje kapitał w formie aktywów niepieniężnych, które nie mają wartości rynkowej, a podmiot kontrolujący organizacje nie ma uprawnień wyciągania konsekwencji w razie nieprzestrzegania przez organizację nałożonego na nią ustawowo obowiązku.

 

Według opinii posła poruszone kwestie mają na tyle istotne znaczenie dla organizacji zajmujących się zbiórką i recyklingiem odpadów i sprzętu elektronicznego i elektrycznego, że skierował do ministra środowiska następujące pytania: w jaki sposób ustawodawca zamierza usankcjonować brak należytego wykonywania zbiórki i recyklingu odpadów sprzętu elektronicznego i elektrycznego?; czy w celu realnego zabezpieczenia wykonywania obowiązku utrzymywania określonego kapitału w formie środków pieniężnych przez organizację odzysku, możliwe będzie, aby kwota 2,500 tys. zł.  była zdeponowana na odrębnym rachunku bankowym organizacji odzysku?;  kto będzie sprawował kontrolę wykonania tego obowiązku?

 

/w/

 

Czytaj także: Zmiana prawa spowoduje wzrost cen sprzętu agd i rtv

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here