20 mln zł pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków

6 listopada w raciborskim magistracie odbyło się podpisanie umowy pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentowała prezes Gabriela Lenartowicz, zaś Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu prezes zarządu Krzysztof Kubek i wiceprezes do spraw technicznych Wiesława de Martini-Dwojak.

- reklama -

 

 

Na podpisaniu umowy byli również obecni przedstawiciele władz miasta, a więc między innymi prezydent Mirosław Lenk oraz powiatu – starosta Adam Hajduk.

 

Pożyczka – jak podkreślała Gabriela Lenartowicz – może się okazać bardzo korzystna, gdyż Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie mógł się ubiegać o umorzenie jej w 50%. – Po spłacie połowy pożyczki ZWiK będzie mógł wnieść o umorzenie połowy jeśli prace pójdą zgodnie z terminem. Ta pożyczka jest pożyczką na 20 mln zł, ale może się okazać dotacją w wysokości 10 mln zł. Pierwsza transza 3 mln zł będzie jeszcze w tym roku – mówiła Lenartowicz.

 

 

– Modernizacja oczyszczalni ścieków to bardzo ważna inwestycja dla miasta Racibórz. Bez wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie byłoby to możliwe – podkreślał prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Krzysztof Kubek. 

 

Zdaniem prezydenta Mirosława Lenka, dobrze się stało, że gmina wydzieliła modernizację oczyszczalni ścieków z projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu, gdyż w przeciwnym wypadku nie można by się ubiegać dwa razy o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Gabriela Lenartowicz zachęcała również obecnych na sali włodarzy miasta, aby stworzyć w Raciborzu ośrodek edukacji ekologicznej. Przekonywała, że WFOŚiGW z pewnością wsparłby to przedsięwzięcie. – Byłaby to również dobra promocja miasta – dodała. 

 

Pożyczka opiewa na kwotę 20 mln złotych. Będzie przelewana sukcesywnie w siedmiu ratach, według harmonogramu. Natomiast spłata następować będzie w 37 ratach kwartalnych do 29 czerwca 2020 roku.

 

W lipcu bieżącego roku ZWiK podpisał umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na kwotę 25 mln zł. Niniejsza umowa pożyczki zamknęła montaż finansowy całej modernizacji.

 

Przekazanie wykonawcy firmie Instal Kraków SA oczyszczalni ścieków w celu jej modernizacji odbyło się 11 września.

 

Przypomnijmy w lipcu w obecności władz Raciborza i Powiatu Raciborskiego, odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu a Instalem Kraków SA na modernizację oczyszczalni ścieków. Zadanie to jest realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  na mocy umowy zawartej z Miastem Racibórz o częściowe delegowanie realizacji projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu. Inwestycja ma zapewnić wysoki standard oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Efektem modernizacji będzie zwiększenie przepływów ścieków z obecnych 8 000 m3 na dobę do  15 000 przy zachowaniu odpowiedniego poziomu redukcji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności procesu oczyszczania ścieków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w tym hałasu i  nieprzyjemnych zapachów, efektywniejsze wykorzystanie biogazu w wyniku produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją energii cieplnej. Inwestycja będzie kosztować 45 mln zł,  są  to środki z Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  Modernizacja ma się zakończyć w październiku 2009 roku.  

 

Zobacz również Modernizacja oczyszczalni ścieków; przekazano teren budowy oraz Podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Raciborzu.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here