XXV sesja Rady Powiatu

0

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 25 listopada o godz. 15.00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

- reklama -

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.

6. Omówienie stanu technicznego dróg powiatowych i przygotowania do Akcji Zima. Omówienie sieci i stanu dróg powiatowych.doc

7. Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Sprawozdania z realizacji służb i straży.
– Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu,
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
– Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu,
– Prokuratura Rejonowa w Raciborzu,
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Raciborzu,
– Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu,
– Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu,
– Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu.  

8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego
oraz uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego na lata 2009-2010. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w roku 2009. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008 r. 

12. Interpelacje i zapytania radnych.  

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

14. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

15.Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.  

16. Zakończenie sesji. 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here