Rafako zdobywcą statuetki „Biały Węgiel”

0

Nagrodę przyznano za "aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii".

"Biały Węgiel" przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie energetyki zarówno osobom fizycznym jak i instytucjom czy też firmom. Konkurs odbył się już po raz drugi. Wręczenie nagrody odbyło się podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Energetyka 2008", organizowanej przez Politechnikę Wrocławską w dniach 5-7 listopada we Wrocławiu.

- reklama -

Raciborska Fabryka Kotłów znalazła się w gronie kilku laureatów statuetki, wśród których był wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, koncern RWE Power AG, Kompania Węglowa S. A. oraz zespół Politechniki Szczecińskiej w osobach prof. Władysława Nowaka, dr. hab. inż. Aleksandra Stachela oraz dr inż. Aleksandry Borusewicz-Gozdur.

Konferencja poświęcona była zagadnieniom z szeroko rozumianej branży energetycznej, od konieczności oszczędzania paliw kopalnych, ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, regulacji prawnych, pozyskiwania energii z naturalnych źródeł po zastosowanie najnowszych technologii oraz problemów, przed jakimi stoi branża.

 

 Dr inż. Eugeniusz Myszka, wiceprezes Rafako S. A. ze statuetką "Biały Węgiel" przyznaną firmie za osiągnięcia w dziedzinie budowy urządzeń przyjaznych środowisku

Sympozjum składało się z trzech paneli dyskusyjnych: "Czyste technologie węglowe", "Aktualne problemy energetyczne państw Unii Europejskiej" oraz "Efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła", podczas których prelegenci prezentowali swoje stanowiska, odpowiadali na liczne pytania oraz uczestniczyli w dyskusji.

Zasadniczym wnioskiem, płynącym z obrad było podkreślenie znaczenia badań naukowych w rozwoju energetyki. – Przy wielu tematach ściśle współpracujemy z Politechniką Wrocławską, a także Śląską i Częstochowską oraz innymi instytucjami naukowymi. Z roku na rok rozszerzamy nasz program badawczo-wdrożeniowy. Badania naukowe bardzo owocnie wspomagają produkcję – mówi uczestniczący w konferencji dr inż. Eugeniusz Myszka, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. rozwoju Rafako S. A. Wiceprezes odebrał statuetkę "Biały Węgiel", wspólnie z Witoldem Rożnowskim, kierownikiem Działu Postępu Naukowo-Technicznego Rafako S. A.

– Przy odpowiedniej współpracy z przemysłem, nauka może zaproponować bardzo praktyczne rozwiązania. Postęp technologiczny wymaga coraz to nowocześniejszych rozwiązań, które nasi inżynierowie wprowadzają we współpracy z zespołami badawczymi zarówno z uczelni jak i instytutów przemysłowych – dodaje wiceprezes Rafako S. A.

Jednym z wyzwań, stojących przed branżą energetyczną jest wypracowanie technologii przyjaznej środowisku. W przypadku Rafako S. A. są to instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, stosowane w energetyce cieplnej i zawodowej, które oczyszczają spaliny wydostające się z kominów ze szkodliwych tlenków siarki i azotu. Sposobem na ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń jest również odpowiednie projektowanie źródeł energii.

W 2008 r. raciborska spółka uzyskała licencję na produkcję kotłów na parametry nadkrytyczne pary. Oznacza to dużo wydajniejsze wykorzystanie paliwa przy obniżeniu emisji do atmosfery szkodliwych substancji. – Uzasadnienie przyznania nam nagrody brzmi jak przytoczenie fragmentu misji naszej firmy. To cieszy, ponieważ tak naprawdę nie pracujemy dla nagród, lecz po to, by nasze urządzenia były coraz lepsze – zapewnia wiceprezes  E. Myszka.

W konferencji "Energetyka 2008" oraz towarzyszącej jej konferencji "Młoda Energetyka" uczestniczyło ponad 300 osób z kraju i zza granicy. Przedsięwzięcie organizowane jest co dwa lata. W tym roku odbyło się po raz piąty.

/oprac. BaK/  

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here