Nowe stawki wynagrodzeń dla członków OSP

0

W związku z sugestią Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia jednej stawki ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach Rada Miasta ponownie przyjęła uchwałę w sprawie jego ustalenia.

Przypomnijmy, na październikowej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych. Wówczas ustalono ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Raciborza za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości:

- reklama -

 

1) działania ratownicze – 60 %
2) szkolenia – 30 %

 

– z 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jak mówi Stanisław Mrugała, kierownik Miejskiego Centrum Reagowania i Ochrony Ludności – stawki 10,48 zł za godzinę w przypadku działań ratowniczych oraz 5,24 zł za godzinę w przypadku szkoleń zostały zaproponowane przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednak w związku z sugestią Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia jednej stawki ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach  ratowniczych i szkoleniach Rada Miasta ponownie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu. Ustalono ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Racibórz za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 10 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.

 

W artykule Wynagrodzenia dla członków ochotniczych straży pożarnych pisaliśmy również – przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków ochotniczej straży pożarnej wynika – o czym również czytamy w uzasadnieniu do uchwały – z nowelizacji ustawy z 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie we wrześniu bieżącego roku. Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczy głównie sprecyzowania przepisów określających zasady wypłacania członkom OSP ekwiwalentu pieniężnego. Zgodnie z nią członkowi ochotniczej straży pożarnej uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę należy się z budżetu gminy ekwiwalent pieniężny. Ma to wynagrodzić członkom OSP straty finansowe spowodowane nieobecnością w pracy zawodowej w związku z udziałem w akcji bądź szkoleniu. Przed nowelizacją gmina mogła wypłacać członkom brygad OSP ekwiwalent, ale nie musiała. Teraz został na nią nałożony taki obowiązek. Wcześniej było sporo niejasności. – W zasadzie nie było wiadomo, toczyły się spory, czy ekwiwalent należy się tylko tym, którzy stracili na zarobku w pracy zawodowej w związku z akcją czy wszystkim strażakom. Już naczelny sąd administracyjny w lipcu 2006 roku stwierdził, że ekwiwalent należy się wszystkim strażakom – tłumaczy Mrugała. – Teraz jest jasno określone, że ekwiwalent się należy – dodaje.

 

/KJ/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here