VIII Raciborskie Targi Edukacyjne

Od dzisiaj do 29 kwietnia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14 odbywają się targi edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pedagogów.

VIII Raciborskie Targi Edukacyjne skierowane są dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz pracowników instytucji oświatowych. Celem Raciborskich Targów Edukacyjnych jest stworzenie możliwości bezpośredniego zapoznania się młodzieży z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego oraz ofertą szkół policealnych i wyższych oraz przekazanie młodzieży pełnej i rzetelnej informacji o możliwościach dalszego kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2009/2010.

- reklama -

 

27 i 28 kwietnia w godz. od 09.00 do 14.00 prezentowane będą oferty edukacyjne wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego. Zaś 29 kwietnia ofertę edukacyjną przedstawią uczelnie wyższe, szkoły policealne i średnie szkoły uzupełniające. W tym samym dniu będzie istniała też możliwość spotkań młodzieży z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

 

VIII Raciborskie Targi Edukacyjne odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14, w godzinach od 9.00 do 14.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Poradni – nr tel. 032 415 35 47.

 

Targi adresowane są do młodzieży i innych osób zainteresowanych kształceniem i dokształcaniem z terenu powiatu raciborskiego i powiatów sąsiednich. To okazja do bezpośredniego zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną szkół i innych placówek oświatowych, w jednym miejscu i czasie, z możliwością rozmowy z przedstawicielami szkół i placówek edukacyjnych. Swoje oferty zaprezentują publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne i średnie szkoły uzupełniające, a także uczelnie wyższe, placówki oświatowe i ośrodki szkoleniowe kształcące w systemie kursowym, działające na terenie powiatu raciborskiego.

 

Organizatorami targów są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu oraz Referat Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

 

/k/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here