Komu i jak przekazać 1% podatku?

Nadszedł czas rozliczenia z fiskusem za ubiegły rok. Po raz kolejny podatnik wypełniając PIT może przekazać 1% swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Zobacz zasady oraz listę organizacji z terenu powiatu raciborskiego, które możesz wspomóc Twoim podatkiem

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2010 roku:

- reklama -

 

– podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
– w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 119 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
– podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 119 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38);
– podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;
– wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu lub sierpniu.

 

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 

– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Lista jest publikowana co roku, do 31 grudnia (patrz: OPP uprawnione do zbierania 1%). Poniżej lista organizacji pożytku publicznego na terenie powiatu raciborskiego, w przypadku gdy OPP której chcemy przekazać 1 % pochodzi spoza powiatu, można posłużyć się wyszukiwarką KRS .

– Śląskie Towarzystwo Gospodarcze PRO EUROPA  (Racibórz) 0000013292

 

– Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa (Łubowice)  0000049076     

 

– Raciborski Fundusz Lokalny (Racibórz) 0000128577     

 

– Ludowy Klub Sportowy BUK Rudy z siedzibą w Rudach (Rudy) 0000001005     

 

– Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych SSON (Racibórz) 0000001106     

 

– Stowarzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej "Źródło" (Racibórz) 0000001676   

 

– Hospicjum im. św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej (Racibórz) 0000002168

 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach (Siedliska) 0000002676    

 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie gm. Pietrowice Wielkie (Pawłów) 0000003819

 

– Stowarzyszenie PERSONA Na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w  Raciborzu  (Racibórz) 0000004540

 

– Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu (Racibórz) 0000004694

 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Żerdzinach gm. Pietrowice Wielkie (Żerdziny) 0000006964

 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrowicach Wielkich gm. Pietrowice Wielkie (Pietrowice Wielkie) 0000007908

 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Lekartowie gm. Pietrowice Wielkie (Lekartów) 0000008128

 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Kornicach gm. Pietrowice Wielkie (Kornice) 0000008226

 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Krowiarkach gm. Pietrowice Wielkie (Krowiarki) 0000008748

 

– Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny POMOCNA DŁOŃ (Racibórz) 0000062024

 

– Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka TĘCZA (Racibórz) 0000158760

 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborzu-Markowicach (Racibórz-Markowice) 0000168932

 

– Fundacja Na Rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu (Racibórz) 0000204629

 

– Gminne Stowarzyszenie "Uczniowski Klub Sportowy" (Krzanowice) 0000292722

 

 

 

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf). Przydatna tu może być WYSZUKIWARKA PODMIOTÓW w KRS . Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).

 

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

 

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

 

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

 

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. W ubiegłym roku Narodowy Bank Polski zwolnił z opłaty przelewy dotyczące 1% podatku dokonywane przez naczelników urzędów skarbowych na rachunki obdarowanych organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu wszystkie przekazane na rzecz tych organizacji pieniądze miały szansę rzeczywiście do nich trafić. Pozostaje mieć nadzieję, że i w tym roku będzie podobnie, bo przepis nakazujący pomniejszanie przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego kwoty o koszty przelewu bankowego nie został wykreślony z ustawy.

 

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

 

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof).

/ps/

- reklama -

2 KOMENTARZE

  1. No i znów trzeba się rozliczać 😉 Warto o tym pamiętać, bo jest to kwestia kilku chwil, a naprawdę ma znaczenie 😉 Jeśli ktoś w tym roku nie ma pomysłu, na kogo przeznaczyć swój %, serdecznie polecam fundację L’Arche pomagającą osobom z niepełnosprawnością intelektualną 🙂 Śmiało zapraszam do odwiedzenia ich stronki i zapoznania się jak działają http://www.larche.org.pl

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here