Samochód zastępczy

0

Kiedy wskutek wypadku zostaliśmy pozbawieni auta na pewien czas, są sytuacje kiedy możemy skorzystać z samochodu zastępczego. Pozostaje zasadnicze pytanie! Kiedy koszty wynajmu zastępczego samochodu nie nadszarpną naszej kieszeni?

Jeżeli to my sami przyczyniliśmy się do uszkodzenia własnego auta wówczas wszystko zależy od tego, z jakiego ubezpieczenia korzystamy. Ubezpieczenia Autocasco są dostępne w wielu wariantach. Wszystko zależy od wysokości składki. Jednakże nawet warianty z „najwyższej półki” nie gwarantują pokrycia pełnych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego przez długi okres czasu. Najczęściej w ramach szerokiego pakietu Autocasco koszty wynajmu pokrywane są w formie ryczałtowej, z ograniczeniem do kilku dni po zdarzeniu, na skutek którego doszło do uszkodzenia samochodu.

- reklama -

Inaczej sytuacja wygląda, gdy sprawcą uszkodzenia pojazdu jest inna osoba. Wówczas mamy do czynienia z dochodzeniem roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy. Możliwości skorzystania z pojazdu zastępczego w przypadku szkody komunikacyjnej likwidowanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy opierają się głównie na art. 361 § 2 k.c. Zgodnie z tym artykułem poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, które ma obejmować wszystkie poniesione przez niego straty i utracone korzyści. Uszczerbek majątkowy może więc mieć dwojaki charakter. Może mieć postać straty rzeczywistej powodującej zmniejszenie majątku poszkodowanego oraz postać utraconych korzyści, co oznacza, iż poszkodowany nie powiększył swojego majątku, a czego z dużym prawdopodobieństwem mógł się spodziewać. Tak rozumiany zakres odszkodowania obejmuje także wyrównanie straty finansowej w postaci poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Poszkodowany musi wykazać, iż koszty które poniósł tytułem wynajmu pojazdu były konieczne, wówczas zakład ubezpieczeń jest obowiązany do ich wyrównania. Jednakże zakład ubezpieczeń pokryje tylko koszty wynajmu pojazdu na czas naprawy, a w zasadzie na czas, w jakim naprawa powinna zostać przeprowadzona.

Sam fakt niemożności użytkowania posiadanego przez siebie pojazdu jest już podstawą do żądania pokrycia powstałych z tego tytułu strat. Codzienne korzystanie z samochodu jako środka komunikacji jest często koniecznością wynikającą z rodzaju wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania. Trzeba jednak pamiętać, aby przed podjęciem decyzji o pojeździe zastępczym rozważyć czy w okresie, w którym nie można korzystać ze swojego pojazdu, rzeczywiście byłby on użytkowany, czy też byłby potrzebny jedynie okazjonalnie, czy koszt najmu nie będzie wyższy od przewidywanych wskutek braku samochodu utraconych korzyści. Nie w każdym przypadku najem pojazdu zastępczego musi być uzasadniony.

 

/ps/

 

czytaj także: Bezpłatna porada prawna – zadaj pytanie >>

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here