Raciborska „Budowlanka” kształci fachowców

Jakub Bajorski, Martin Nowak i Robert Kulig zostali finalistami OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH. Natomiast Arkadiusz Opala, Mateusz Złoty i Karol Musioł to finaliści Turnieju "Złota Kielnia". Wszyscy są uczniami Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

W marcu  uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu: Martin Nowak, Jakub Bajorski, Robert Kulig, Krzysztof Szczepanik i Łukasz Grześ wzięli udział w XXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Nysie.

- reklama -

Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną – związaną z dziedziną wiedzy budowlanej.

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W organizowaniu Olimpiady mogą uczestniczyć inne szkoły wyższe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz budownictwa. Organizator przygotowuje i przeprowadza Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego odpowiedzialnego za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady.

Celem Olimpiady jest m.in. rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych.

W turnieju brało udział kilkudziesięciu zawodników ze szkół budowlanych kilku województw.
Nasi finaliści zajęli:
Martin Nowak – I miejsce,
Jakub Bajorski – IV miejsce,
Robert Kulig – VI miejsce.

 
Drużynowo, uczniowie szkoły zajęli I miejsce.

Finał Centralny olimpiady odbędzie się w Ostrołęce.

Natomiast 13 marca uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2: Karol Musioł, Jacek Porwoł – murarze, Arkadiusz Opala, Dawid Kura – monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych, Adam Skowronek, Michał Kajzer – stolarze, Mateusz Złoty, Marcin Gębski – malarze-tapeciarze, Mateusz Szymiczek, Marcin Korneluk – posadzkarze, wzięli udział w XXXIX edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia".

Turniej Budowlany jest przeprowadzany przez Komitet Główny funkcjonujący jako jednostka organizacyjna Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej. Jest jedynym w kraju konkursem umiejętnościowym przeznaczonym dla szkół zawodowych kształcących w zawodach budowlanych. Dla nauczycieli i uczniów tych szkół jest jednym z najważniejszych elementów procesu dydaktyczno – wychowawczego. Mobilizuje uczniów do systematycznego przyswajania wiadomości i kształtowania umiejętności zawodowych w czasie trwania nauki w szkole, aby w klasie programowo najwyższej wykazać poziom ich ukształtowania.
Uczniowie przystępując do eliminacji konkursowych, które przebiegają trzystopniowo – na etapie szkolnym, okręgowym i centralnym przystępują również do swego rodzaju egzaminu, czyli elementu podsumowującego etap edukacji zawodowej.

W turnieju brało udział po kilkudziesięciu zawodników w każdym z zawodów.

Nasi finaliści zajęli:
Arkadiusz Opala – I miejsce w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
Mateusz Złoty – II miejsce w zawodzie malarz-tapeciarz,
Karol Musioł – III miejsce w zawodzie murarz.

Finał Centralny Turnieju "Złota Kielnia" już wkrótce.

 

SP

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here