Drugi etap remontu ul. Brzeskiej – objazdy

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, że 5 maja (środa) rozpocznie się drugi etap robót związanych z modernizacją odcinka ul. Brzeskiej w Raciborzu.

Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Pogrzebieńskiej do wyremontowanego odcinka w rejonie ogródków działkowych (tj. do rejonu posesji nr 109). Prace drogowe będą polegały na wymianie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów odwodnienia. Na okres realizacji zadania zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego (w tym objazdy).Planowany termin zakończenia prac: 30 czerwca br.

- reklama -

Remont drogi powiatowej jest realizowany w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu raciborskiego do autostrady A1 – modernizacja drogi powiatowej nr 3512S" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu VII Transport, Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Przedmiotem projektu jest modernizacja odcinka drogi powiatowej, która wpłynie na poprawienie dostępności komunikacyjnej drogi wojewódzkiej nr 935, a co za tym idzie autostrady A1. Długość modernizowanego odcinka wynosi 2 635,70 mb.

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013". Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Objazdy:

Na czas drugiego etapu remontu ul. Brzeskiej na odcinku od ul. Wiatrakowej do ogródków działkowych obowiązywać będzie objazd następującą trasą:

– ul. Rybnicka (DW 935) do m. Pogrzebień,
– ul. Pamiątki w Pogrzebieniu,
– ul. Lubomska w Pogrzebieniu,
– wjazd do Lubomi ul. Pogrzebieńską,
– w prawo w ul. Korfantego w Lubomi,
– wjazd na drogę 3512S (ul. Graniczna) w Lubomi.

Dla mieszkańców zamkniętego odcinka ul. Brzeskiej dojazd do posesji będzie zapewniony.

Dla pojazdów ciężarowych objazd będzie prowadzony następującymi drogami:

– DW 935 do m. Rzuchów,
– w prawo na DW 933 do m. Kokoszyce,
– w prawo na DW 936 do m. Lubomia,
– w Syrynii w prawo wjazd na drogę 3512S (ul. Raciborska)

 

SP

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here