Tydzień Bibliotek po raz siódmy

0

Już po raz siódmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło edycję ogólnopolskiego programu popularyzacji książki i czytelnictwa pod nazwą Tydzień Bibliotek, który został objęty patronatem honorowym ministra kultury i dziedzictwa narodowego – Bogdana Zdrojewskiego.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o roli biblioteki i ośrodka informacji w systemie kultury i edukacji, podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza  w świadomości społecznej, promocja czytelnictwa i zainteresowań książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej.

- reklama -

Co roku akcja ma inne hasło wiodące, które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej. W 2010 r. Tydzień Bibliotek odbywał się w dniach 8-15 maja pod hasłem „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”. W realizowaniu hasła jest miejsce zarówno na podkreślenie roli Internetu, w którym splot tych pojęć realizuje się najpełniej, jak i na odniesienie do muzyki, słowa i obrazu.  W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w dniu 11 maja nasza uczelniana Biblioteka zorganizowała dla pracowników oraz studentów spotkanie zatytułowane „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”.

Dyrektor Biblioteki, mgr Zenona Mrożek, powitała przybyłego na spotkanie Kanclerza PWSZ mgr Cezarego Raczka, Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Filii w Raciborzu mgr Agatę Śliwicką, zaproszonego do wygłoszenia wykładu dr. Rajmunda Morawskiego z Instytutu Studiów Społecznych, przedstawicieli Studenckiego Koło Naukowego Fotografii Artystycznej Foton, działającego przy Instytucie Sztuki wraz z opiekunem dr Gabrielą Habrom – Rokosz oraz przybyłych na spotkanie zaproszonych gości, przedstawicieli Rady Bibliotecznej, pracowników Uczelni,  a także liczną grupę studentów.

Na początku spotkania dyrektor zwróciła uwagę na to, że współczesna biblioteka stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych, staje się natomiast miejscem, gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbiorowi bogactwa obrazów i zdjęć. Coraz częściej biblioteki stają się mediatekami, gromadzącymi treści na różnych nośnikach. Elektroniczne formy nośników treści, łatwość ich przeszukiwania i udostępniania stwarzają konieczność innego akcentowania pobytu czytelnika w bibliotece.

Biblioteka staje się miejscem, gdzie czytelnik poprzez Internet ma dostęp do różnych źródeł informacji – baz danych oraz czasopism elektronicznych. Obecnie biblioteka PWSZ poprzez przystąpienie do programu MNiSW Wirtualnej Biblioteki Nauki ma dostęp do pełnych tekstów artykułów w czasopismach elektronicznych, a w najbliższym czasie przystąpi do ogólnopolskiego programu e – Publikacje Nauki Polskiej, umożliwiającego dostęp do recenzowanych prac naukowych. Uroczystego otwarcia Tygodnia Bibliotek dokonał Kanclerz PWSZ mgr Cezary Raczek. Pan Kanclerz zwrócił szczególną uwagę na rolę biblioteki w życiu uczelni.                             

Z biblioteki fachowej stała się biblioteką nowoczesną z funkcjonalnym systemem bibliotecznym Prolib, mogącą aspirować do miana biblioteki naukowej. Zdaniem Pana Kanclerza kierunek rozwoju naszej biblioteki zgodny jest z hasłem wiodącym obecnego Tygodnia Bibliotek i zmierza w kierunku jej multimedialności. Na koniec Cezary Raczek dodał : „myślę, że to nie koniec dynamicznego rozwoju naszej biblioteki, czego Pani Dyrektor i jej współpracownikom życzę”.

Po części oficjalnej został wygłoszony wykład dr. Rajmunda Morawskiego nt. „Aktywność mieszkańców Raciborza w życiu kulturalnym i społecznym miasta”, poparty wieloma przykładami i analizą badań na ten temat. Pan dr Rajmund Morawski zwrócił uwagę na to, że człowiek jest zarazem twórcą jak i odbiorcą kultury – cały czas świadomie bądź nie uczestniczy w kulturze. Przytoczył różne definicje „uczestnictwa w kulturze”(według Anny Przecławskiej, Andrzeja Tyszko, Antoniny Kłoskowskiej). Gdy omawiał wyniki badań uczestnictwa studentów w życiu kulturalnym, uczestnicy spotkania – studenci, żywo reagowali na nie,  niekiedy je komentując.

W następnej części dr Gabriela Habrom – Rokosz, opiekun Studenckiego Koło Naukowego Fotografii Artystycznej Foton, działającego przy Instytucie Sztuki, przedstawiła formy pracy oraz założenia i obszary programowej działalności Koła. Zaznaczyła, że Koło ma charakter otwarty, a liczni jego członkowie mają szeroką możliwość prezentacji swojego dorobku artystycznego. W odpowiedzi na zaproszenie Biblioteki PWSZ do wzięcia udziału  w spotkaniu z okazji Tygodnia Bibliotek „Biblioteka – dźwięki, obrazy” odbyło się w Kole Foton spotkanie na temat rozmów o fotografii oraz korelacji muzyki, słowa, obrazu.

W dalszej części spotkania, zgodnie z hasłem Tygodnia Bibliotek, zostały zaprezentowane przez przedstawicieli Fotonu prezentacje multimedialne, poprzedzone wstępnym omówieniem autora danej pracy. Powstanie projektu było inspirowane muzyką – prezentacje zawierały muzykę oraz fotografię. Po przedstawieniu prezentacji wywiązała się ciekawa dyskusja. Autorzy projektów odpowiadali na pytania uczestników spotkania, mówili o doborze tematu oraz inspiracjach do tworzenia projektu. Dziękując za dostarczenie i umożliwienie użytkownikom spotkania bardzo ciekawego połączenia słowa, dźwięku i obrazu, prowadząca spotkanie dyrektor biblioteki podkreśliła, że po raz kolejny Czytelnia stała się miejscem promocji prac artystycznych, a dzisiejsze spotkanie służy wymianie doświadczeń oraz pogłębieniu wiedzy na temat fotografii oraz uczestnictwa w kulturze.

Bezpośrednio po zaprezentowanych multimedialnych prezentacjach zaproszeni goście oraz studenci mogli obejrzeć wystawę książek „Dawny Racibórz w zbiorach Biblioteki”. Ekspozycje współtworzyły dokumenty drukowane, mapy, plany, zdjęcia i fotografie dotyczące Raciborza. Prezentowane zbiory, na co dzień są niedostępne lub gromadzone w księgozbiorze podręcznym do udostępniania na miejscu, a dzięki wystawie zainteresowane osoby mogły się z nimi zapoznać. W gronie zainteresowanych, zaproszonych gości, pracowników Uczelni i Biblioteki oraz studentów spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Warto dodać, że z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek w dniach 8.05 – 18.05.2010 r. Biblioteka ogłosiła „amnestię”. Wszyscy dłużnicy książek mieli okazję do zwrotu książek, bez płacenia kary. Po podsumowaniu okazało się, że umorzono czytelnikom kary na wartość 346,00 zł. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej poprzez swoje podjęte działania włączyła się w realizację ogólnopolskiego programu upowszechniania i promocji czytelnictwa Tydzień Bibliotek 2010.

mgr Zenona Mrożek, dyrektor Biblioteki PWSZ

 

Zaczerpnięto z Eunomii nr 5 (36) / maj 2010

 

 

             Czytaj również:

                         – inne artykuły zaczerpnięte z Eunomii

                         – artykuły związane z PWSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Czytaj pełne wydanie

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here