Przedłużenie terminu składania wniosków na stypendia

Starostwo Powiatowe informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" – "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" przedłużony został termin naboru stypendystów do 20 października 2010 roku

Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

- reklama -

Starostwo informuje, iż kompletne wnioski składać należy w organie prowadzącym szkołę/placówkę, tj. we właściwym urzędzie gminy/urzędzie miasta bądź w Starostwie Powiatowym w Raciborzu .

Regulamin przyznawania stypendiów wraz niezbędnymi załącznikami został umieszczony na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego http://bip.powiatraciborski.pl/index.php?id=2960  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod nr tel. 32 45 97 306.

 

SP

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here