Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego

W 13 gimnazjach rozpoczęła się już III edycja konkursu pn. "Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego". Konkurs na trwałe wpisał się już w kalendarz oddziaływań na rzecz bezpiecznej pracy w rolnictwie i ochrony środowiska naturalnego.

Jego organizatorami, jak co roku, są: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Raciborzu, Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, Państwowa Straż Pożarna w Raciborzu.

- reklama -

Organizatorzy zapoznają uczniów z problemem wypadkowości w rolnictwie, uświadamiają skutki osobiste i społeczne inwalidztwa wypadkowego, podejmują próbę profilaktyki wypadkowej, a przede wszystkim uświadamiają uczniom, że gospodarstwo rolne to niebezpieczne miejsce pracy, a także zabawy i wypoczynku, w którym jest wiele różnorodnych zagrożeń pochodzących od maszyn, środków ochrony roślin, zachowania zwierząt, złej organizacji pracy i nieostrożności.

Konkurs jest poprzedzony szkoleniami uczniów prowadzonymi przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Katowicach, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Raciborzu oraz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach. Łącznie zaplanowano szkolenia dla ok. 300 uczniów.

W I etapie – szkolnym Konkursu gimnazjaliści rozwiązują test wiedzy w zakresie BHP w rolnictwie, ochrony środowiska, pierwszej pomocy, pożarnictwa, wiedzy o Powiecie Raciborskim oraz wiedzy na temat działalności KRUS, PIP i Śląskiej Izby Rolniczej.

Finał Konkursu, w którym zmierzy się 39 zwycięzców I etapu – szkolnego, odbędzie się 16 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Na zwycięzców w kategorii indywidualnej czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, dla wszystkich upominki od sponsorów natomiast zwycięzcy w kategorii drużynowej zabiorą do swoich szkół puchary Starosty Raciborskiego.

/sp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here