Rozbiórka szatni basenowych na Ostrogu

Urząd Miasta zleci rozbiórkę szatni basenowych wraz z zabezpieczeniem terenu wokół niecek starych basenów na Ostrogu. Magistrat wykonawcy tego zadania szuka w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie ma zostać zrealizowane do połowy grudnia.

Budowa basenu w pobliżu żwirowni na Ostrogu rozpoczęła się pod koniec 1980 roku, jednak z powodu powodzi w 1997 roku obiekty nigdy nie zostały oddane do użytku. Na terenie niewykończonego obiektu znajduje się mnóstwo pułapek w postaci betonowych i metalowych rur wkopanych głęboko w ziemię. Szatnie basenowe niszczeją coraz bardziej i również stanowią niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia mieszkańców miasta. Magistrat postanowił zająć się uporządkowaniem tego miejsca, dlatego poszukuje firmy, która rozebrałaby obiekt na Ostrogu. Zadanie obejmuje całkowitą rozbiórkę budynku szatni basenowych, wywóz wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki budynku.

- reklama -

 

Szatnie basenowe na Ostrogu

 

Wykonawca zabezpieczy również kanały wokół niecek basenu poprzez przykrycie ich płytami żelbetowymi istniejącymi z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych płyt na nowe lub uzupełnieniem nowymi o wymiarach dostosowanych do  istniejącego przykrycia w miejscach, w których przykrycie zostało zdewastowane Zadanie ma być zrealizowane do połowy grudnia.

 

Na terenie żwirowni na Ostrogu, w pobliżu szatni basenowych
znajduje się mnóstwo tego typu pułapek.

 

/p/

- reklama -

4 KOMENTARZE

  1. Przypomnę, że kierownikiem budowy basenu na Ostrogu był obecny starosta Hajduk. Tak budowano pod jego nadzorem, że nie otwarto basenu z powodu braku odpływu wody z niecek basenowych. Zakładano, że całą chlorowaną będzie spuszczało się do stawów rybnych, zwanych żwirowniami. Jaki inżynier i kierownik budowy takie budowanie.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here