Termomodernizacja budynków Ośrodka Wychowawczego w Rudach

Ponad 2,3 mln zł dofinansowania przyznano projektowi Powiatu Raciborskiego pt. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach". Powiat ze swojej kieszeni na remont będzie musiał wyłożyć niecałe 500 tys zł.

Prace termomodernizacyjne obejmą modernizację kotłowni węglowej, instalację kolektorów słonecznych, modernizację obecnych sieci cieplnych zewnętrznych, wymianę instalacji c. o., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- reklama -

Projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na ponad 2,8 mln złotych został złożony w ramach Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytetu V. Środowisko RPO WSL 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 2 827 381,67 zł
Dofinansowanie z EFRR: 2 368 254,41 zł

 

sp

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here