Chcą kupić maszyny do kompostowni

0

Jedną z dużych inwestycji zaplanowanych przez miasto w tym roku jest dokończenie budowy kompostowni odpadów. Na lato zaplanowano wyposażenie technologiczne obiektu. Wartość zamówionego sprzętu i urządzeń wraz ze szkoleniami Magistrat oszacował na 2 119 430,00 PLN

Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów to zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Unię Europejską. Obiekt powstaje przy ul. Rybnickiej, na terenie przylegającym do Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych. Kolejnym etapem do jego uruchomienia ma być dostawa maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie technologiczne.

- reklama -

 

W ogłoszonym 24 stycznia przetargu ma zostać wyłoniony podmiot, który dostarczy następujące wyposażenie: urządzenia pomiarowe (miernik temperatury materiału kompostowego oraz miernik wilgotności materiału kompostowego), instalacja zraszania, rozdrabniarko-mieszarka mobilna, samobieżna przerzucarka pryzm kompostu, ładowarka kołowa teleskopowa z wymiennym osprzętem do załadunku odpadów do urządzenia rozdrabniająco-mieszającego i rębaka, sito bębnowe mobilne do przesiewania dojrzałego kompostu i mobilny rębak do zrąbkowania gałęzi.

 

Magistrat chce, by maszyny i urządzenia dostarczono do kompostowni w lipcu tego roku. Dostawca zobowiązany został też do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i wykonywania czynności konserwacyjno-ekspoatacyjnych dostarczonych maszyn i urządzeń. Wielkość zamówienia określono na ponad 2 mln 119 tys. zł (bez VAT). Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 2 marca br.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here