Prezydent nagrodzi najładniejsze elewacje

Prezydent Raciborza po raz kolejny ogłosił konkurs na najładniejszą elewację. Jeśli odnowiłeś lub przebudowałeś w zeszłym roku swój budynek, możesz dostać (zależnie od jego wielkości) 10, 30 lub nawet 60 tys. zł nagrody od miasta.

Organizatorem konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2010 roku" jest Prezydent. Celem konkursu jest propagowanie estetycznego wyglądu budynków położonych na terenie miasta oraz kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miasta.

- reklama -

Konkurs kierowany jest do właścicieli budynków wielo- i jednorodzinnych – osób fizycznych lub prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Z udziału w konkursie wyłączone są budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobów miasta.

Konkurs obejmuje trzy kategorie budynków tj.: I kategoria – budynki wielorodzinne o powierzchni użytkowej powyżej 1500 m2, II kategoria – budynki wielorodzinne o powierzchni użytkowej do 1500 m2, III kategoria – budynki jednorodzinne.

Do konkursu mogą być zgłaszane budynki, w których zostały przeprowadzone prace polegające na przebudowie, remoncie lub termomodernizacji obejmujące w swym zakresie elewacje budynku. Zgłaszać można budynki, w których ww. prace przeprowadzono w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 31.03.2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta  ul. Stefana Batorego 6 w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki – pok. 207 (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: Urząd Miasta ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz; za termin zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego).

Regulamin konkursu oraz druki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here