Urzędnicy rozniosą 9,5 tys. decyzji

0

Dziś rozpoczyna się akcja doręczania mieszkańcom decyzji wymiarowych. Taką akcję, po raz kolejny organizuje Urząd Miasta Racibórz. Decyzje ustalające wymiar podatków roznoszone będą przez pracowników urzędu.

Zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa – pisma, decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom tylko przez pocztę lub pracowników organu podatkowego. Do roznoszenia decyzji podatkowych zostało dopuszczonych 25 pracowników Urzędu, którzy rozniosą ok. 9,5 tys. decyzji. Akcja organizowana w ten sposób powoduje obniżenie kosztów funkcjonowania Urzędu.

- reklama -

 

Doręczanie może odbywać się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie wolnym od pracy. Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu.

 

W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

 

W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany wyżej, pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie miasta. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w określonym miejscu. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni.

 

Pracownicy Urzędu, roznoszący decyzje wymiarowe, nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. Takie mogą być uiszczane w kasach Urzędu Miasta i ING Banku Śląskiego (nieodpłatnie) lub  przelewem na konto Urzędu. Na żądanie podatnika, urzędnicy mają się wylegitymować na podstawie legitymacji służbowej, poświadczającej ich dane osobowe.

 

Akcja roznoszenia poczty z zakresu decyzji podatkowych trwać będzie od 14.02.2011 r. do 28.02.2011 r.

 

UM

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here