Urzędnicy odwiedzą mieszkańców Raciborza

Fot. freepik.com

Zgodnie z przepisami decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom tylko przez pocztę lub pracowników organu podatkowego.

17 lutego rozpoczęła się akcja doręczania mieszkańcom Raciborza decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2023 r. Decyzje te są doręczane przez pracowników Urzędu Miasta Racibórz. Zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom tylko przez pocztę lub pracowników organu podatkowego. Może to odbywać się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie wolnym od pracy.

- reklama -

Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Jeżeli odbierający pismo nie może potwierdzić doręczenia lub uchyla się od tego, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu. W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi.

Pracownicy UM roznoszący decyzje podatkowe nie mogą pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych. Podatki mogą być uiszczane przelewem na konto urzędu lub w kasach Urzędu Miasta, a także w urzędzie pocztowym, w którym nie jest pobierana prowizja.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj