FILARY 2010 wręczone (video- i fotorelacja)

0

Po raz 3. z inicjatywy Raciborskiej Izby Gospodarczej zostały wręczone statuetki "Filar Ziemi Raciborskiej". Uroczystość odbyła się w Pałacyku Myśliwskim przy ulicy Łąkowej, a koncert w wykonaniu Hani Hołek uświetnił część artystyczną.

FILARY są formą uhonorowania szczególnych osiągnięć przedsiębiorstw, instytucji i osób fizycznych dla rozwoju Raciborza i powiatu raciborskiego, które mimo trudności dobrze radzą sobie na rynku raciborskim, krajowym i międzynarodowym.

- reklama -

 

Przypomnijmy, że w 1. edycji Konkursu za rok 2008 nagrodzeni zostali: Fabryka Kotłów RAFAKO S. A., Bank Spółdzielczy w Raciborzu, Raciborska Spółdzielnia Mleczarska, Zakład Brukarski Remigiusz Trawiński, Sklepy Wielobranżowe "Raczek" i Piotr Starzyński. W 2. edycji za rok 2009 nagrodzono: SGL CARBON POLSKA S. A., Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o. o., Salon Fryzjerski OLYMP, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jerzy Grud, Paweł Newerla i  Stanisław Biel.

 

W tym roku w skład kapituły przyznającej "Filar" oprócz przedstawicieli wspomnianej wcześniej Raciborskiej Izby Gospodarczej weszli jako członkowie: prezydent Raciborza, starosta powiatu raciborskiego, Ssarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu i 17 marca 2011 r. postanowiono przyznać Filary dla 6. przedstawicieli spośród nominowanych.   Kapituła przy wyborze nagrodzonych kierowała się m. in.: wysoką jakością oferowanych wyrobów i usług, perspektywami rozwoju firmy, dbałością o ochronę środowiska, wspieraniem inicjatyw społecznych, kulturalnych i charytatywnych, działalnością na rzecz promocji miasta i powiatu raciborskiego, a także efektywną współpracą z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

 

W tym roku za działalność w 2010 roku wyróżnieni zostali:

1. Kategoria I – duże firmy – Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S. A.

2. Kategoria II – małe/średnie firmy – PSS "SPOŁEM" Racibórz

3. Kategoria III – mikro firmy – Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne

4. Kategoria IV – rzemiosło – G & G Kolasa

5. Kategoria V – społeczna – Zbigniew Ciszek

6. Kategoria IV –  rzemiosło; nagroda specjalna – Cukiernia "CONDITOREI" Beaty i Adriana Malcharczyków.

 

Statuetki, kwiaty i dyplomy wręczali prezydent M. Lenk, starosta A. Hajduk i przewodniczący RN RIG Roman Nowak. W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył prezes "RAFAMET-u" S. A. Emanuel Longin Wons.  

 

A oto krótkie charakterystyki laureatów 3. edycji FILARÓW:

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S. A. powstała w 1992 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego "RAFAMET" w spółkę akcyjną.  Jednak historia jej powstania sięga pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to w 1846 roku powstaje huta żeliwa zwana "Nadzieja" położona obok stacji kolejowej w Kuźni Raciborskiej wybudowanej w związku z uruchomieniem linii kolejowej Berlin-Wiedeń. Przez następne lata fabryka rozbudowuje się i rozwija. W 1920 roku wyprodukowano pierwszą obrabiarkę do obróbki ciężkich zestawów kołowych, co jest początkiem specjalizacji w tej dziedzinie. Po II wojnie światowej już pod nazwą "Rafamet" fabryka podejmuje produkcję obrabiarek ciężkich, tokarek karuzelowych i tokarek horyzontalnych, frezarek bramowych i obrabiarek specjalnych. W roku 2007 spółka debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, utrzymując pozycję jednego z czołowych dostawców obrabiarek dla użytkowników pojazdów szynowych na świecie. "Rafamet" to również uznawany i ceniony dostawca wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym i obronnym w ponad 70 krajach świata. Zakład był wielokrotnie wyróżniany nagrodami na specjalistycznych targach krajowych i zagranicznych. W 1998 roku zdobył Godło "Teraz Polska", a w 2007 był nominowany do tej nagrody. W 2010 roku zdobył 20. miejsce w rankingu 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S. A. posiada ugruntowaną pozycję solidnego pracodawcy zatrudniając kilkaset osób z terenu miasta Kuźnia Raciborska jak również z samego Raciborza i powiatu raciborskiego. Spółka wspiera lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne i charytatywne. Firma prowadzi nowoczesną politykę jakości i ochrony środowiska opartą o wdrożone normy ISO, a ponadto politykę bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z polskimi normami.

 

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Raciborzu rozpoczęła działalność tuż po zakończeniu II wojny światowej, a dokładnie 15 lipca 1945 r. Zniszczone miasto i trudne warunki życia w powojennej rzeczywistości determinowały nadzwyczajne sposoby działania pierwszych spółdzielców. Praca przy odbudowie i remoncie lokali była wykonywana społecznie z uwagi na brak środków finansowych. Zapał i poświęcenie pracowników spowodowała, że już pod koniec 1945 roku Spółdzielnia prowadziła działalność handlową w 7 placówkach na terenie miasta Raciborza, zatrudniając 21 pracowników. Przez kolejne lata Spółdzielnia rozwijała się mimo silnej konkurencji na rynku. Obecnie prowadzi działalność handlową w 16 placówkach, w tym w SDH "Bolko", działalność gastronomiczną w dwóch lokalach oraz działalność produkcyjna w piekarni i ciastkarni, zatrudniając 190 osób. Przez placówki spółdzielcze w okresie 66 lat działalności przewinęło się też setki uczniów szkół zawodowych zdobywających  szlify w zawodzie kucharz-gastronom, sprzedawca i piekarz-ciastkarz. Placówki Spółdzielni dostosowano do norm europejskich poprzez wprowadzenie "Dobrej Praktyki Higienicznej" HACCP, co pozwala oferować klientom produkty najwyższej  jakości. Spółdzielnia prowadzi również w swoim środowisku działalność charytatywną oraz kulturalno-oświatową wspierając m. in.dzieci niepełnosprawne i rodziny ubogie, czy wspomagając Związek Chórów i Orkiestr oraz Spółdzielczość Uczniowską w Raciborzu. Ponadto podejmuje działania proekologiczne modernizując systemy ogrzewania w swoich placówkach oraz zastępując opakowania foliowe opakowaniami biodegradalnymi. Podstawowym hasłem Spółdzielców jest najwyższa jakość obsługi i dobro klienta, tak aby otrzymał dobry towar, dobrą produkcję oraz prawidłową miarę i wagę.

 

Zakład Stolarski Ginter i Grzegorz Kolasa Spółka Cywilna z Raciborza to firma rodzinna działająca w branży stolarskiej od 1968 roku, od początku będąca członkiem Cechu Rzemiosł Różnych. Od ponad 40 lat świadczy usługi stolarskie na najwyższym  poziomie. Specjalnością zakładu są meble kuchenne w nieograniczonych niczym wersjach i standardach wykonania. Firma zaspokaja oczekiwania najbardziej wymagających klientów z różnych branż projektując i wykonując zamówienia na meble dla banków, biur, hoteli, gabinetów lekarskich, obiektów szkolno-oświatowych oraz obiektów handlowych. Realizuje również najbardziej awangardowe i niestandardowe pomysły dla indywidualnych klientów. Ginter i Grzegorz Kolasa posiadają tytuły mistrzowskie w swoim zawodzie. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazują w trakcie procesu szkolenia całym rzeszom młodych uczniów, którzy zdobywają u ich boku świadectwa czeladnicze i mistrzowskie. Potwierdzeniem tego jest o przyznane Ginterowi Kolasie w roku 2009 "Złotej Odznaki Za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle". Ponadto obaj zostali wyróżnieni "Honorową Odznaką Rzemiosła” oraz odznaczeniami branżowymi przyznawanymi przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach oraz Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie za długoletnią przynależność do organizacji, nienaganną, wzorową postawę jako pracodawca, rzemieślnik, nauczyciel. Firma ciągle doskonali i polepsza swoją ofertę dla klientów wdrażając nowe technologie, materiały i awangardowe pomysły.

 

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o. o. z Raciborza swoją historię rozpoczyna na początku 1963 roku, przekształcając się w 1991 roku w spółkę prawa handlowego. Firma specjalizuje się w prowadzeniu i realizacji procesu inwestycyjnego począwszy od pomocy przy projektowaniu, aż do odbioru końcowego inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W szczególności prowadzi nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne, funkcję inżyniera kontraktu, koordynację robót budowlanych oraz przygotowanie i realizację przetargów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Na przestrzeni blisko 50 lat swej działalności firma realizowała inwestycje w sektorach: oświatowym, użyteczności publicznej, budownictwie mieszkaniowym, obiektach służby zdrowia, obiektach zabytkowych oraz obiektach ochrony środowiska. Do najbardziej prestiżowych i znanych inwestycji obsługiwanych przez RPI należą m. in.: osiedla mieszkaniowe w Raciborzu realizowane w ostatnich dziesięcioleciach przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Nowoczesna"  i TBS; Szpital Miejski w Raciborzu, obiekty zabytkowe na Zamku Piastowskim w Raciborzu i Pałacyk Myśliwski przy Rafako S. A.; oczyszczalnia ścieków w Raciborzu, Węgierskiej Górce, Zwardoniu, ujęcie wody w Strzybniku i wiele innych. W ostatnich latach firma rozszerzyła obszar swojej działalności stając się firma ogólnopolską. Obecnie jest w trakcie realizacji takich inwestycji jak modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach, rozbudowa Centrum Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, renowacja części kompleksu zamkowego w Pszczynie, budowa pracowni hodowli komórek i budynku zwierzętarni dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Firma posiada wdrożony w 2002 roku certyfikat ISO 9001:2000, jest laureatem IV edycji konkursu LIDER EKO-INWESTYCJI pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego za realizację projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu" w kwietniu 2010 roku. Firma wspiera działalność charytatywną i inicjatywy społeczne dofinansowując m. in. turnieje zapaśnicze w naszym regionie oraz wspomagając miejscowy CARITAS. W procesie inwestycyjnym wspomaga stosowanie najnowszych rozwiązań proekologicznych chroniących środowisko naturalne.

 

Cukiernia "Konditorei" Beata i Adrian Malcharczyk swój początek bierze w zakładzie przy ul. Kozielskiej, który Alfred Malcharczyk, ojciec obecnego współwłaściciela, otworzył 1 maja 1980 roku. Tradycje piekarniczo-ciastkarskie rodziny Malcharczyk kontynuowane są jednak już od pięciu pokoleń, a obecna lokalizacja ciastkarni i piekarni przy ul. Mariańskiej  w Raciborzu to efekt inwestycji z 1995 roku. Rozpoznawalność firmy to głównie zasługa zmarłego w styczniu tego roku seniora Alfreda Malcharczyka, osoby o niebywałej charyźmie i dobroci. Wielu raciborzan zaopatrywało się u Pana Malcharczyka w najlepsze ciasta, torty i śląskie kołocze otrzymując nie tylko produkt najwyższej jakości, ale także dobre słowo i zawsze coś dodatkowego gratis. Alfred był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu od 1980 roku. Od początku dał się poznać jako znakomity fachowiec, rzetelny rzemieślnik, a przede wszystkim nauczyciel wielu pokoleń czeladników i mistrzów w zawodzie, których wyuczył ponad 200. Zasiadał w Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Przez wiele lat pełnił ważne funkcje w Zarządzie Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu, w tym m. in. Podstarszego Cechu. Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. W 2003 roku Prezydent Raciborza odznaczył Alfreda Malcharczyka Medalem Unitas in Veritate, w 2005 roku Zarząd Izby Rzemieślniczej w Katowicach Złotym medalem im. Jana Kilińskiego, a Prezydent RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Obecnie tradycje firmy kontynuuje syn Adrian Malcharczyk z żoną Beatą. Właściciele mają otwarte serce dla wszystkich potrzebujących, sponsorują imprezy, udzielają pomocy charytatywnej, pomagają stowarzyszeniom, szkołom, klubom, osobom prywatnym. O zakresie pomocy świadczy niezliczona ilość dyplomów, które zajmują większość ścian w zakładzie Malcharczyków.

 

Zbigniew Ciszek – lekarz i społecznik, człowiek instytucja, wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, a od 1983 do 2008 roku w Zarządzie i na stanowisku Prezesa w tym stowarzyszeniu. Zasłużony działacz kultury, propagator budowy szpitala w Raciborzu w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przez wiele lat kierował służbą zdrowia w Raciborzu i powiecie raciborskim. Za swój wysiłek odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Był pomysłodawcą i realizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych w Raciborzu, inspirował działalność wydawniczą  dotyczącą dorobku regionu raciborskiego. Efektem jego pomysłów było m. in.: zorganizowanie w 1991 roku międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poświęconego poezji A. Mickiewicza i  J. Eichendorffa, który odbywa się corocznie do chwili obecnej, ogłoszenie roku 1997 rokiem ks. Augustyna Weltzla, podjęcie starań i czynności mających na celu przywrócenie pamięci abpa Józefa Gawliny, łącznie z odsłonięciem jego pomnika w 2006 roku na rynku w Raciborzu, zorganizowanie wielu konferencji popularno-naukowych na terenie muzeum raciborskiego i domu Kultury "Strzecha" na tematy związane z miejscowymi rocznicami i wydarzeniami historycznymi, patronowanie konkursom i  quizom literackim w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Raciborzu. Zbigniew Ciszek to człowiek poświęcający całkowicie swój czas i dorobek dla dobra innych, w szczególności dla rozwoju i promocji Raciborza.

 

/w; BaK/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here