Radny skarży się na Spółkę Wodną

1

Zdaniem Leona Fiołki Spółka Wodna nie dba należycie o rowy melioracyjne, czym narusza swój statut. O interwencję poprosił starostę. Ten twierdzi, że jego nadzór nad spółkami kończy się na kontroli dokumentów.

Leon Fiołka (RSS NaM) niejednokrotnie występował na forum rady powiatu z zarzutami do działalności Spółki. Podczas czerwcowej sesji rady poskarżył się, iż ta, pomimo że pobiera coraz wyższe składki, nie wywiązuje się z obowiązku dbania o rowy melioracyjne, przez co nie spełniają one swoich funkcji i przy ulewach woda zatapia przylegające posesje. Dzieje się tak nawet pomimo, iż mieszkańcy sami dbają o rowy sąsiadujące z ich posesjami i wykaszają je.

- reklama -

 

Radny posłużył się konkretnym przykładem ul. Stawowej w Brzeziu dołączając zdjęcia dokumentujące stan rzeczy. Poprosił starostę o interwencję w zarządzie Spółki, aby natychmiast przywrócić sprawność techniczną podlegających jej urządzeń. Zaproponował też, by starosta wykorzystał przysługujące mu uprawnienia wynikające ze statutu spółki, gdy statut jest przez nią naruszany.

 

– Spółkami wodnymi na terenie miasta zajmować się nie będziemy – kategorycznie stwierdził Adam Hajduk. Choć powiat ma nad nimi nadzór, to zdaniem starosty polega on jedynie na kontrolowaniu, czy działają zgodnie z planem, tj. czy sprawozdania są składane w terminie lub są wybrane władze. – O tym co robią i kiedy robią decydują sami członkowie spółki, nikt inny. My nie mamy możliwości wpływania na merytoryczną treść ich zajęć, absolutnie – podsumował Hajduk radząc, by radny spróbował dojść swoich roszczeń przez prezydenta miasta.

 

/ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Panie starosto, Powiat to nie tylko Starostwo z siedzibą w czterech ścianach. Zadaniem powiatu jest podejmowanie zadań, które nie wystarczy realizować w Gminach, w tym szczególnie, w zakresie gospodarki wodnej. Takie pojmowanie swoich obowiązków to przyczyna lokalnych podtopien w zabudowie. To zakrawa na brak kompetencji starosty do pełnienia takiej funkcji !!! Prawdopodobnie pański „kolega” na stanowisku Działu Inwestycji nie zna swoich obowiązków służbowych. Ta odzywka, to szczyt hamstwa i poważne naruszenie prawa !!!

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here