Przed Nami drugi rok…

Przed Nami drugi rok realizacji projektu „Sukces Zawodowy Młodzieży, Sukcesem Europy”.
W Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Przed nami drugi rok realizacji projektu „Sukces Zawodowy Młodzieży, Sukcesem Europy”.
Trwa rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki dydaktyczne. Zajęcia ruszają w październiku.
Wszyscy chętni uczniowie mogą skorzystać z ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych.
W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych odbywać się będą:
•zajęcia pozalekcyjne z matematyki,
•biologii rozszerzonej,
•chemii rozszerzonej,
•języka angielskiego i niemieckiego gastronomicznego,
•j. angielskiego chemicznego, zastosowania komputerów w chemii oraz zajęcia w laboratorium chemicznym,
•wycieczki dydaktyczne.

Kontynuowane będą również zajęcia prowadzone w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery (SzOK),
tzn. zajęcia z doradztwa zawodowego, techniki biurowej i przedsiębiorczości.

- reklama -

Uczniów klas w zawodzie technik analityk zapraszamy do skorzystania z możliwości odbycia praktyki w laboratoriach bioanalitycznych w Szpitalu Rejonowym i Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały promocyjne oraz dydaktyczne.
W ubiegłym roku z w zajęciach uczestniczyło ok. 200 uczniów.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here