PKA oceniła matematykę

0

Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego, powołaną do dokonywania oceny jakości kształcenia i opiniowania uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Uzyskanie pozytywnej oceny oznacza możliwość kontynuowania kształcenia na ocenionym kierunku przez okres ważności tej oceny, którego długość również zależy od wyniku wizytacji. W bieżącym roku akademickim Zespół Oceniający Państwowej Komisji Akredytacyjnej przeprowadził wizytację w Instytucie Techniki i Matematyki PWSZ w Raciborzu, w celu oceny jakości kształcenia na kierunku matematyka. Wizytację poprzedziło opracowanie Raportu Samooceny przygotowane przez zespół powołany przez Dyrektora Instytutu Techniki i Matematyki. Wizytacja miała miejsce w dniach 16 i 17 listopada 2010, a w skład Zespołu Oceniającego wchodzili:
Prof. dr hab. Sławomir Kołodziej – przewodniczący
Dr Zofia Muzyczka – ekspert PKA
Dr hab. Jarosław Górnicki – ekspert PKA
Mgr Maciej Markowski – ekspert PKA
Joanna Bukowska – przedstawicielka Parlamentu Studentów RP

- reklama -

Zakres działań kontrolnych Zespołu Oceniającego był bardzo szeroki, począwszy od funkcjonowania całej Uczelni w środowisku lokalnym, poprzez ocenę pracy Instytutu, po wnikliwą analizę ocenianego kierunku kształcenia. Szczególną uwagę zwrócono na plany i programy nauczania, stosowane metody badania jakości nauczania, politykę kadrową, stan bazy dydaktycznej i socjalnej, organizację oraz przebieg praktyk, sposoby wsparcia studentów, prowadzenie dokumentacji studiów oraz poziom prac dyplomowych. Źródłem informacji dla Zespołu Oceniającego były: analiza dokumentów, rozmowy ze studentami oraz pracownikami dydaktycznymi kierunku matematyka, lektura kilkunastu prac dyplomowych, kontrole działów administracji szkoły. Efekty pracy Zespołu i wstępne wnioski przedstawiono 17 listopada na spotkaniu z kierownictwem Instytutu oraz Uczelni. Natomiast pisemny raport z uwagami i sugestiami trafił do szkoły w końcu grudnia. Po przesłaniu odpowiedzi do uwag zawartych w raporcie, Państwowa Komisja Akredytacyjna sformułowała, w uchwale z dnia 10 lutego 2011 roku, ostateczną ocenę – pozytywną z okresem ważności sześciu lat, czyli maksymalnym jaki Komisja przyznaje. Pozytywne zakończenie procedury akredytacyjnej na kolejnym kierunku jest dowodem wysokiej jakości kształcenia w raciborskiej PWSZ.

Artykuł zaczerpnięto z Eunomii nr 4 (44) / kwiecień 2011

 

 

    Czytaj również:

 

     – inne artykuły związane z PWSZ

     – inne artykuły zaczerpnięte z Eunomii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Czytaj pełne wydanie 

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here