TMZR zaprasza młodzież do konkursów

0

Do 20 grudnia gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą składać swoje prace w konkursach – literackim "Życie i Twórczość Jana Darowskiego" oraz multimedialnym – organizowanych przez TMZR.

Celem konkursu literackiego "Życie i Twórczość Jana Darowskiego" jest przybliżenie i upowszechnienie wiedzy na temat życia i twórczości Jana Darowskiego poety emigracyjnego urodzonego w Brzeziu, eseisty i tłumacza poprzez inspirowanie uczniów klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do pracy twórczej. Gimnazjaliści w swojej pracy, posługując się dowolną formą wypowiedzi muszą przekonać dorosłych i młodzież o słuszności tytułu pracy, który brzmi "Jan Darowski zasługuje na uhonorowanie i pamięć". Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają natomiast do wyboru dwa tematy pracy. Pierwszy z nich brzmi "Wyraź własną opinię dotyczącą poetyckiego warsztatu autora tomiku „ Powroty”, dokonując interpretacji wybranego wiersza". Drugi temat ma być wstępem do tomiku poezji "Powroty. Wybór wierszy Jana Darowskiego". Praca nie powinna przekraczać 6 stron maszynopisu.

- reklama -

Dla młodzieży, która chciałaby wziąć udział w konkursie, ale nie koniecznie chciałaby pisać, przygotowano konkurs na prezentację multimedialną. Moje serce zawsze należało i będzie należeć do Brzezia (Jan Darowski)… wędruje śladami krainy dzieciństwa i młodości Jana Darowskiego – to temat pracy. Prezentacje również oceniane będą w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Autorzy w swojej pracy powinni przybliżyć swoją wiedzę na temat związku życia i twórczości Jana Darowskiego z ziemią brzeską.

Regulamin Konkursu Literackiego Życie i Twórczość Jana Darowskiego

III. Terminy i organizacja konkursu
1. Składanie prac do 20 grudnia 2011 roku.
2. Informację o udziale w konkursie przesyłają szkoły do 30 listopada 2011 roku.
3. Zgłoszenia oraz prace należy dostarczyć lub przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, 47-400 RACIBÓRZ, ul. Długa 9, kontakt telefoniczny 32/ 415-36-05 ( poniedziałek, wtorek, środa; od godz. 10.00 – 12.00).
4. Rozstrzygnięcie konkursu w styczniu 2012 roku.
5. O terminie wręczenia nagród i dyplomów laureaci oraz uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
6. Organizator przewiduje upowszechnienie nagrodzonych prac konkursowych w raciborskich mediach za zgodą autorów.
7. Koordynator konkursu: Halina Misiak wiceprezes TMZR.
8. Szkoły mogą zgłaszać dowolną ilość prac.
9. Nadesłana praca powinna zawierać: temat, dane osobowe autora ( imię, nazwisko, wiek, klasę, dokładny adres szkoły, numer telefonu, adres e-mail ) oraz opiekuna
( imię i nazwisko).
10. Praca powinna być ostemplowana pieczątką firmową szkoły.
11. Pracę należy napisać na komputerze lub na maszynie, dopuszczony zostanie także czytelny rękopis.
12. Praca nie powinna przekraczać 6 stron maszynopisu ( format A-4).
13. Wymagana samodzielność pracy ucznia, niedopuszczalne plagiaty.
14. Przesyłając pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów konkursu.
15. Dane osobowe uczestników nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
IV. Tematy
• Gimnazja
1. Jan Darowski zasługuje na uhonorowanie i pamięć. Posługując się dowolną formą wypowiedzi , przekonaj dorosłych i młodzież – mieszkańców Raciborza – o słuszności sformułowanej opinii.
• Szkoły ponadgimnazjalne ( temat do wyboru)
1. „Nie łudzę się wcale, że całe moje życie może składać się z pobrzękiwań lirą, a pieśń pełna nigdy nie nastąpi” – Jan Darowski. Wyraź własną opinię dotyczącą poetyckiego warsztatu autora tomiku "Powroty”, dokonując interpretacji wybranego wiersza.
2. Napisz wstęp do tomiku „ Powroty. Wybór wierszy Jana Darowskiego”. Zachęć w nim rówieśników do lektury wierszy brzeskiego poety.

Regulamin Regionalnego Konkursu na Prezentację Multimedialną

Temat prezentacji:
„Moje serce zawsze należało i będzie należeć do Brzezia (…)” Jan Darowski. Wędruję śladami krainy dzieciństwa i młodości Jana Darowskiego.
I. Organizator konkursu
III. Zasady uczestnictwa i zakres konkursu
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach : dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
2. Umiejętne wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej dla potrzeb prezentacji multimedialnej o charakterze literackim.
IV. Forma
1. Prezentacja multimedialna wykonana w programie PowerPoint może zawierać podkład muzyczny, fragmenty filmów oraz komentarz tekstowy oraz dźwiękowy.
2. Czas prezentacji multimedialnej nie może przekroczyć 12 minut.
3. Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
4. Prace konkursowe zapisane na CD wraz z kartą zgłoszenia należy przekazać lub przesłać na adres : Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, 47-400 Racibórz, ul. Długa 9, kontakt telefoniczny 32/ 415 – 36 – 05 ( poniedziałek, wtorek, środa ; od godz. 10.00 – 12.00).
5. Szkoły mogą zgłaszać dowolną ilość prezentacji.
V. Miejsce ogłoszenia wyników konkursu
1. Witryna w siedzibie TMZR ul. Długa 9.
2. Telefoniczne powiadomienie laureatów przez organizatora.
3. Raciborskie media.
VI. Terminarz
1. Termin zgłaszania uczestników przez szkoły upływa 30 listopada 2011 roku.
2. Zgłoszenia i prace należy dostarczyć lub przesłać na adres Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, 47-400 Racibórz, ul. Długa 9.
3. Termin składnia prac upływa 20 grudnia 2011 roku.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2012 roku.
5. O terminie i miejscu wręczenia nagród i dyplomów laureaci oraz uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
6. Organizator przewiduje upowszechnienie najciekawszych prac konkursowych w Raciborskiej Telewizji Kablowej za zgodą autorów.
7. Koordynator konkursu Halina Misiak wiceprezes TMZR.
VII. Ocena
Prace oceni jury konkursowe, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• Optymalna ilość oraz jakość merytoryczna materiałów ( dokumentów, zdjęć, tekstów, muzyki).
• Różnorodność formalna dokumentów.
• Koncepcja i szata graficzna.

 

Konkursy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej są częścią obchodów 85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej.  

 

Organizatorem "Obchodów 85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej” jest firma Raciborskie Media , wydawca portalu raciborz.com.pl , Gazety Informator oraz "Brzeskiego Parafianina" .  Obchody odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz. 

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here