Szukają nazwy dla raciborskiego kompostu

0

Miasto szuka handlowej nazwy dla kompostu, który w 2012 roku trafi do certyfikacji i na sprzedaż. Ogłoszono konkurs, w którym udział mogą wziąć uczniowie raciborskich szkół. Najciekawsze nazwy zostaną nagrodzone.

Przepisy ogólne konkursu:

- reklama -

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Racibórz z siedzibą przy ul. Stefana Batorego nr 6, 47-400 Racibórz.
2. Celem konkursu jest określenie nazwy dla produktu procesu kompostowania, powstającego w uruchomionej na terenie Raciborza kompostowni odpadów roślinnych.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów – dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Racibórz.
4. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Zasady konkursu

1. Konkurs polega na podaniu najciekawszej, łatwo wymawialnej i kojarzącej się  z Raciborzem nazwy, jedno bądź dwuczłonowej, określającej kompost – produkt powstający w wyniku procesu kompostowania odpadów roślinnych.
2. Propozycje nazwy kompostu uczniowie przedstawiają nauczycielowi, który po dyskusji na forum klasy, ze złożonych propozycji wybiera maksymalnie pięć najtrafniejszych i następnie przekazuje je do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, w wersji papierowej, bądź mail’em na adres: [email protected], w terminie od 2–16 listopada 2011 r.
3. Propozycje te winny zawierać następujące informacje: nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko ucznia – autora nazwy, dane nauczyciela prowadzącego.
4. Spośród dostarczonych propozycji komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę.

Nagrody

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową o wartości 100,00 zł brutto oraz gadżety promocyjne (torba ekolog., kubek, długopis).
2. Klasa, z której wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu, będzie miała możliwość zwiedzenia raciborskiej kompostowni w dogodnym dla siebie terminie,  a organizator konkursu pokryje koszty transportu.

Informacje końcowe

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.raciborz.pl.
2. Osoba do kontaktu: Małgorzata Krawiec – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 75 50 769, e-mail: [email protected]

 

/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here