Krzyżanowice i Kornowac zostaną skanalizowane

59 mln zł europejskiej dotacji zostanie przeznaczone na budowę 62 kilometrów kanalizacji i modernizację 9 kilometrów sieci wodociągowej. Zanieczyszczone ścieki trafią do oczyszczalni w Raciborzu i Bohuminie.

9 lutego Adam Liwochowski – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał Krzysztofowi Baszczakowi – prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Górna Odra” potwierdzenie Ministerstwa Środowiska przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – Gminy Krzyżanowice i Kornowac”.

- reklama -

 

Europejska dotacja w wysokości do 59 mln zł zostanie wykorzystana na dofinansowanie budowy 62 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację prawie 9 km sieci wodociągowej. Po zakończeniu realizacji projektu ponad 6 tysięcy mieszkańców gmin Krzyżanowice i Kornowac uzyska dostęp do kanalizacji sanitarnej. Zanieczyszczone ścieki będą kierowane do oczyszczalni w Raciborzu i Bohuminie. Dzięki temu znacznie poprawi się jakość wód dorzecza Górnej Odry.

 

Uroczyste wręczenie dokumentu potwierdzającego przyznanie unijnego wsparcia odbyło się w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, w obecności wójtów gmin Krzyżanowice i Kornowac. Jest to ostatni etap przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

 

 

 

 

Obecnie WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą dla 13 projektów POIiŚ realizowanych w woj. śląskim o wartości ponad 600 mln zł i dofinansowaniu z Funduszu Spójności wynoszącym ponad 393 mln zł.

 

/s/

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

—————————————————————————-

Polecamy również:  Fundusz ogłasza nowe zasady

 

- reklama -

2 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here