Kilkadziesiąt mln zł. na oczyszczalnie w Pietrowicach Wlk.

0

Gmina Pietrowice Wielkie jako jedna z nielicznych w kraju uzyskała wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

O tych mikrooczyszczalniach ścieków była mowa na konferencji zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy okazji Eko-Wystawy w Pietrowicach Wielkich.

- reklama -

 

Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW, inaugurując konferencję mówiła, że to w pełni ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwoli gminie z oddalonymi od siebie sołectwami na skanalizowanie i tym samym zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności gminy dla potencjalnych krajowych i zagranicznych inwestorów. Przede wszystkim jednak nowoczesne i bezpieczne dla środowiska oczyszczalnie ścieków znacznie polepszą warunki życia mieszkańców zbliżając je do europejskich standardów. – Przydomowe oczyszczalnie ścieków wciąż są w Polsce nowością – przyznaje Adam Wajda, sekretarz gminy Pietrowice Wielkie.


Kilkadziesiąt mln zł. na oczyszczalnie w… opublikowane przez raciborz_com_pl

Obecny na konferencji Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego stwierdził, że aktywność i skuteczność władz i mieszkańców Pietrowic Wielkich w pozyskiwaniu środków pomocowych świadczy, że publiczne i europejskie pieniądze na ochronę środowiska są i mogą być racjonalnie i mądrze inwestowane z korzyścią dla dobra wspólnego.

 

Prezentując konkretne rozwiązania budowy mikrooczyszczalni na terenach o rozproszonym budownictwie, gdzie nieekonomiczne jest budowanie sieci kanalizacyjnej, przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przekonywali, że małe oczyszczalnie są skuteczną i tanią alternatywą od 15 lat stosowaną w innych krajach. W Niemczech na przykład rocznie sprzedaje się ich kilkadziesiąt sztuk.


Kilkadziesiąt mln zł. na oczyszczalnie w… opublikowane przez raciborz_com_pl

Inwestycja w Pietrowicach Wlk. mogłaby się rozpocząć już w sierpniu tego roku i potrwać do końca 2013 roku. Wkrótce ogłoszone zostaną przetargi na dostawy urządzeń. Urząd będzie monitorował ich pracę, zapewni serwis i wywóz osadów. To gwarantować będzie, że zostaną osiągnięte zakładane cele ekologiczne. – Taki model najbardziej odpowiada naszym oczekiwaniom i wymaganiom europejskim. Dlatego warto, by z pietrowickiego przykładu skorzystały inne gminy województwa – stwierdził Jerzy Ziora ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Podczas konferencji Krystian Smuda z WFOŚiGW zapewniał, że śląskie gminy mogą zgłaszać programy budowy takich oczyszczalni, dla których Funduszu przewiduje preferencyjne pożyczki do 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do tej pory ze środków WFOŚiGW w Katowicach dofinansowano budowę blisko 200 sztuk przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 1 mln 500 tys. zł.

 

/s/

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here