Projekt „Szkoła wielka jak świat” w SP 18 – zakończony

0

Projekt „Szkoła wielka jak świat” był realizowany w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu od października 2010 do 31 maja 2012 r. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem głównym projektu było doskonalenie umiejętności kluczowych, kreatywnego myślenia, właściwego kierowania emocjami, rozwiązywania problemów, które umożliwią uczniom podejmowanie trafnych decyzji w karierze szkolnej. Zorganizowano ciekawą i bogatą ofertę zajęć również psychologicznych,
co pozwoli na dobre przygotowanie dzieci do dorosłego życia, wyposaży ich w potrzebne kompetencje w zakresie ICT, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia pozalekcyjne były przeznaczone dla 316 uczestników, dziewcząt i chłopców uczących się w dwóch grupach wiekowych: w klasach I – III i IV -VI. Każdorazowo na spotkaniach kół dzieci korzystały ze słodkiego poczęstunku, a ponadto na zakończenie wszyscy otrzymali nagrodę w formie książki „Atlas świata”. Każdy uczestnik miał możliwość wzięcia udziału w bezpłatnej zorganizowanej przez szkołę wycieczce tematycznej. W okresie dwóch lat odbyło się dziewięć wycieczek – do Wrocławia, Krakowa i Warszawy.

Podsumowaniem projektu była wystawa w dniu Otwartych Drzwi, którą licznie odwiedzili uczniowie, rodzice i władze miasta. Zaprezentowano występy artystyczne dwóch kół teatralnych: przedstawienie „O tym co jest najpiękniejsze na świecie” oraz „Książęta raciborscy”. Na uczestników wystawy czekał poczęstunek zakupiony ze środków projektu. O tym , że projekt spotkał z ogromnym uznaniem jego uczestników a także ich rodziców, mogą świadczyć anonimowe wypowiedzi w ankietach podsumowujących. Wiele dzieci wyrażało żal z powodu zakończenia zajęć projektowych i wypowiadało słowa uznania dla prowadzących je nauczycieli i przebiegu spotkań.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here