Tomasz Brembor z Raciborza ze stypendium zarządu województwa

0

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dziś 24 stypendia dla najzdolniejszych uczniów z naszego regionu. Wśród wyróżnionych znalazł się również uczeń jednej z raciborskich szkół średnich.Na rok szkolny 2012/13 Zarząd przeznaczył łącznie na stypendia kwotę 91 200 zł. Stypendium wynosi 3 800 zł i będzie przekazywane uczniom w 10 transzach, tj. od września 2012 do czerwca 2013. Komisja konkursowa, analizując wnioski uczniów, brała pod uwagę wszystkie kryteria uwzględnione w "Zasadach i trybie przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego".

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia/słuchacza szkoły ponadgimnazjalnej, zakładu kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Musi także uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 oraz udokumentować wszystkie wybitne osiągnięcia. Ponadto, poza rekomendacją i dokumentacją osiągnięć uczeń/słuchacz do składanego wniosku musiał dołączyć plan indywidualnego rozwoju na kolejny rok szkolny ze szczególnym harmonogramem jego realizacji w okresie pobierania stypendium.

- reklama -

Wśród stypendystów znalazł się również jeden raciborzanin. Wyróżniony został Tomasz Brembor z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

fot. slaskie.pl
/p/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here