Racibórz 2013: pieniędzy więcej, ale nie na oświatę

0

Ministerstwo Finansów opublikowało prognozy subwencji dla samorządów i ich dochodów w 2013 roku. Jak przedstawia się sytuacja dla Raciborza, gmin powiatu raciborskiego, samego powiatu raciborskiego i regionu? Ministerstwo Finansów podało do publicznej wiadomości plany subwencji dla samorządów, a także ich udziału w podatku PIT płaconym przez mieszkańców. Dochody samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły zaledwie o 0,16 proc. Postulowane przez samorządy zmiany, które miały zwiększyć ich udziałach w podatku od osób fizycznych do 47 proc. będą musiały poczekać na lepsze czasy lub rządy. Jak sytuacja przedstawia się dla Raciborza, gmin powiatu raciborskiego i samego powiatu raciborskiego?

Ogółem w porównaniu z rokiem ubiegłym Racibórz otrzyma 2 331 625 zł więcej niż w roku 2012. Jednakże sytuacja nie do końca przedstawia się tak różowo. Subwencja dla Gminy Racibórz w 2013 roku powinna wynieść 28 480 813 zł, czyli o 192 581 zł mniej niż w roku ubiegłym. Jako że gros subwencji dla gminy stanowi jej część oświatowa, oznacza to że w 2013 roku miasto otrzyma z budżetu państwa na oświatę 406 545 zł mniej niż w roku ubiegłym. Udział miasta w dochodach z podatku od osób fizycznych zwiększy się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 252 420 6 zł do 35 110 360 zł.

- reklama -

Powiat raciborski otrzyma z budżetu państwa subwencję w wysokości 48 768 034 . Podobnie jak w przypadku gminy, zdecydowanie największą jej część stanowi część oświatowa – 43 929 389. W przypadku powiatu w porównaniu z rokiem ubiegłym subwencja wzrośnie o  1 040 482 zł, w tym subwencja na oświatę o 921 351 zł do 43 929 389 zł.

Jeśli mowa o pozostałych gminach powiatu raciborskiego, to wyższe niż w roku ubiegłym subwencje otrzymają tylko Kornowac, Kuźnia Raciborska, Nędza. W pozostałych gminach subwencje będą niższe.

Dla pozostałych gmin powiatu raciborskiego sytuacja przedstawia się następująco (wg poniższego schematu):
Gmina: 1. subwencja ogólna w 2013r. (dane w 2012r.), 2. część oświatowa w 2013r. (dane w 2012r.), 3. Część wyrównawcza w 2013r. (dane w 2012r.), 4. część równoważąca w 2013r. (dane w 2012r.), 5. wypłata na część równoważącą w 2013r. (dane w 2012r.), 6. planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013r. (dane w 2012r.)
Kornowac: 1. 5144 983(5 104 897), 2. 3 903 762(3 718 372), 3. 1 241 221(1 386 525), 4. -(1 165 726), 5. -(-), 6. 3 023 142(2 573 315),
Krzanowice: 1. 6 264 933(6 383 066), 2. 4 217 426(4 118 417), 3. 2 047 507(2 264 649), 4. -(-), 5.-(-), 6. 2 348 128(2 036 079),
Krzyżanowice: 1. 12 278 453(13 116 312), 2. 9 440 948(9 757 936), 3. 2 837 505(3 358 376), 4. -(-), 5. -(-), 6. 4 704 304(4 286 487),
Kuźnia Raciborska: 1. 10 312 423(10 248 703), 2. 7 300 561(7 343 888), 3. 2 907 379(2 811 920), 4. 104 483(92 895), 5. -(-), 6. 5 375 638(5 046 284 ),
Nędza: 1. 8 480 837(8 157 952), 2. 5 963 917(5 706 667), 3. 2 516 920(2 451 285), 4. -(-), 5. -(-), 6. 3 276 170(3 121 378),
Pietrowice Wielkie: 1. 8 518 730(8 844 767), 2. 5 977 356(6 273 070), 3. 2 541 374(2 571 697), 4. -(-), 5.-(-), 6. 2 193 599(1 955 982),
Rudnik: 1. 8 199 219(8 531 344), 2. 5 646 004(5 894 921), 3. 2 553 215(2 636 423), 4. -(-), 5. -(-), 6. 1 445 233(1 303 443).

Dla porównania Wodzisław Śląski otrzyma w przyszłym roku 25 630 674 zł dotacji ogólnej, czyli o 725 094 zł mniej niż w roku ubiegłym. Warto jednak zaznaczyć, że kwota przeznaczona na oświatę, pomimo spadku subwencji ogólnej, wzrośnie o 146 784 zł. O 2 470 175 zł. Wzrosną dochody Wodzisławia Śląskiego z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych – do 37 mln zł. Tym samym Racibórz w 2013 roku osiągnie na tym polu stan, w jakim Wodzisław Śląski znajdował się przed rokiem.

/żet/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here