Przyznano tytuły Wolontariuszy Roku 2012

0

Irena Białuska w dziedzinie ochrony zdrowia, Czesława Kordyaczny w pomocy społecznej, Halina Misiak w kulturze oraz Ryszard Szymański w sporcie – oto tegoroczni wolontariusze roku. Zobacz sylwetki nagrodzonych.

 

- reklama -

 

Decyzją Kapituły, która została zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Racibórz przyznano Tytuł Wolontariusz Roku 2012 następującym osobom:

 

Wolontariusz Roku 2012 w dziedzinie ochrony zdrowia – Białuska Irena
Wolontariusz Roku 2012 w dziedzinie pomocy społecznej – Kordyaczny Czesława
Wolontariusz Roku 2012 w dziedzinie kultury – Misiak Halina
Wolontariusz Roku 2012 w dziedzinie sportu – Szymański Ryszard

 

IRENA BIAŁUSKA 

Surdopedagog, edukator języka migowego, tłumacz przysięgły j. migowego. Od pierwszych lat pracy (od 1978 r.) z osobami niepełnosprawnymi z uszkodzonym słuchem – poświęca im każdą wolną chwilę. Irena Białuska to człowiek instytucja, która realizuje się jako wolontariusz pomagając wszystkim osobom z uszkodzonym słuchem. W obecnej chwili jako emeryt dalej działa aktywnie by osobom niesłyszącym pomóc powstrzymać bariery społeczne związane z komunikacją interpersonalną nie pobierając za swój poświęcony czas wynagrodzenia. Chętnie pomaga i tłumaczy osobom niesłyszącym w załatwianiu spraw związanych z codziennym życiem. Pomaga w załatwianiu spraw związanych z prawem, pracą, zdrowiem, mieszkaniem. Kooperuje społecznie z Radcą Prawnym przy Stowarzyszeniu na rzecz Integracji „Podaj Rękę”. Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Integracji – „Podaj Rękę”, gdzie wraz z grupą Niesłyszących pomaga w organizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowych takich jak: konferencje, imprezy integracyjne, wycieczki, zawody wędkarskie i sportowe. Jest aktywnym członkiem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu oraz członkiem Zarządu Automobilklubu Śląskiego w Katowicach.

CZESŁAWA KORDYACZNY

Emerytowana nauczycielka, pełni obecnie funkcję Prezesa Stowarzyszenia Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, a wcześniej była jego długoletnim wiceprezesem. Związana jest także z Towarzystwem Miłośników Ziemi Raciborskiej. Pani Czesława dołączyła również do grona członkiń Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego. Jej zaangażowanie wykracza poza obowiązki wynikające z racji pełnionej funkcji w Stowarzyszeniu. Pani Czesława chętnie poświęca swój czas , służy pomocą i radą swoim koleżankom i kolegom. Jest kobietą z inicjatywą, przebojową i ma zdolności organizatorskie, co niewątpliwie wpływa na jakość jej działań. Od początków powstania Stowarzyszenia Pani Czesława była współorganizatorem wielu przedsięwzięć skierowanych do osób w wieku emerytalnym. Pani Czesława jest wspaniałym przykładem społecznika i prężnie współpracuje z wieloma instytucjami, na rzecz aktywizacji seniorów. Aktywizacja ta przyczynia się do poprawy jakości ich życia, pozwala realizować im swoje pasje m.in. podczas zajęć tanecznych, wokalnych, plastycznych, zajęć z jogi, a także brać udział w wielu wykładach na tematy społeczne, zdrowotne czy też związanych z kulturą.Pani Czesława jest autorem dwóch programów pt. „Trzeci wiek – aktywny z pasją” i pt. „Trzeci wiek – sprawny i zdrowy”. Pani Czesława zajmuje się społecznie realizacją ww. projektów, poświęcając im każdego dnia wiele swojego czasu i serca.

HALINA MISIAK

Z wykształcenia jest pedagogiem. Obecnie na emeryturze. Od 2008 roku jest aktywnym członkiem TMZR, pełni funkcję Wiceprezesa TMZR. Sprawuje tę funkcję społecznie. Organizuje prelekcje, spotkania i wernisaże. Halina Misiak dzięki zaangażowaniu oraz aktywności organizacyjnej ożywiła działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Siedziba Towarzystwa stała się ośrodkiem kultury i promocji lokalnych twórców: malarzy, poetów, historyków, pisarzy, modelarzy. Cechuje ją duża kultura osobista, wiedza, dociekliwość. Jest konsekwentna, dynamiczna w działaniu, co sprzyja wyłanianiu nowych twórczych pomysłów. Jest osobą bardzo energiczną, żywo reagującą na zmiany w środowisku lokalnym. Wyczulona na potrzeby społeczne.
Duża samodzielność w realizacji działań sprawia, że jest sprawnym wiceprezesem angażując się w działalność towarzystwa oraz identyfikując się z nim. Jej zdolności interpersonalne sprawiają, że stanowi dobrą wizytówkę TMZR, zarówno za równo w kontaktach z gośćmi jak i lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, władzami samorządowymi oraz partnerami zagranicznymi. Współpracuje przede wszystkim z wolontariuszami TMZR

RYSZARD SZYMAŃSKI

Od 10 lat pracuje społecznie na rzecz klubu LKS „Wicher Płonia”. Jest osobą życzliwą która z ogromnym zaangażowaniem i z wielką starannością wykonuje swoją pracę. Jest uczynny i bardzo potrzebny lokalnemu środowisku. Dzięki niemu młodzież ma możliwość rozwijania swoich umiejętności sportowych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Pan Ryszard przygotowuje projekty, które związane są z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację zadań Klubu i czuwa nad ich realizacją.

 

/ps/

fot: SaM

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here