Pierwsze miejsce w konkursie „Asy III Klasy” dla uczniów ZSP 2

0

15 kwietnia 2013 r. w PWSZ w Raciborzu odbył się konkurs „Asy III Klasy 2013”. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w RAciborzu reprezentowali uczniowie Laura Musioł i Wojciech Suchecki, którzy
zajęli najlepsze wyniki w konkursie wewnątrzszkolnym.Tegoroczny konkurs „Asy III klasy 2013” odbył sie pod hasłem: „Jesteśmy Polakami i Europejczykami”. Zadania konkursowe obejmowały wiedzę i umiejętności przewidziane programem kształcenia klas początkowych, głównie kompetencji językowych młodszych uczniów np: wyszukiwanie informacji w tekście przewodnim, praca z mapą, znajomość państw Unii Europejskiej, ich stolic oraz flag, rozwiązywanie zadań złożonych itp. Konkurs zakończył się sukcesem uczniów ZSP nr 2, którzy zajęli pierwsze miejsce pośród 22 startujących zespołów.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here