Ekologiczny przegląd miesiąca – lipiec

0

Nie ma wakacji od ekologii… Poniżej prezentujemy wakacyjny przegląd wydarzeń związanych z ekologią i ochroną środowiska, które miały miejsce w miesiącu lipcu 2013 roku.

Odpady szansą dla biznesu w regionie

- reklama -

Otwiera się nowa perspektywa dla Śląska w dziedzinie energetyki i gospodarowania surowcami wtórymi. Dokument inicjujący powstanie Śląskiego Klastra Gospodarki Odpadami podpisano w Katowicach podczas konferencji zorganizowanej 10 i 11 lipca przez Zrzeszenie Ekspertów Ekologii. Patronat nad powołaniem nowego śląskiego klastra objęli: Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Bernard Błaszczyk – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Piotr Uszok – Prezydent Katowic oraz Eurodeputowany prof. Jerzy Buzek. Partnerem projektu został Śląski Związek Gmin i Powiatów. Dzięki tej inicjatywie zużyte materiały mogą stać się efektywnym źródłem pozyskiwania energii w regionie.

Przynależność do Klastra zadeklarowało już około 20 przedsiębiorców z branży, naukę reprezentują przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z klastrem współpracuje także Instytut Podstaw Inżynierii Środowiskowej Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

 

Siedemnasta umowa w ramach POIiŚ podpisana

Ponad 20 mln zł europejskich dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymała Oczyszczalnia Ścieków "Warta" SA w Częstochowie na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków WARTA w Częstochowie". Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, w szczególności wód Warty w rejonie Częstochowy poprzez zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych oraz wyeliminowanie ryzyka niekontrolowanego zrzutu ścieków nieoczyszczonych.

15 lipca umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia w imieniu ministra środowiska wręczył prezesowi oczyszczalni „Warta” SA Rafałowi Lewandowskiemu zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Liwochowski.

20 lat w trosce o środowisko

20 lipca br. w Soblówce w gminie Ujsoły Stowarzyszenie SOPEL z Będzina zorganizowało akcję informacyjno – edukacyjną „NASZ ŚLAD NA ZIEMI DLA PRZYSZŁOŚCI POKOLEŃ”.

Impreza była skierowana do lokalnej społeczności, do dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na otwarty charakter akcji oraz skalę działań nie zabrakło również licznej grupy turystów i gości z terenu całego województwa śląskiego, spędzających wakacje na tych atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo obszarach.

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Sprawni – Eko”, quiz przyrodniczo – historyczny „20 lat WFOŚiGW – wiem wszystko”, program z udziałem dzieci uczestniczących w realizacji akcji – ekologiczne inscenizacje muzyczne. Otwarto wystawę prac konkursów: „Eko – jubiler”, „Tak wyglądam i tu mieszkam”, „Mój nocny przyjaciel”, „Śląskie bioróżnorodne”.


Minister Elżbieta Bieńkowska w Funduszu

26 lipca, podczas spotkania minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabrielą Lenartowicz mówiono o wdrażaniu projektów środowiskowych i energetycznych z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz planowanych do realizacji w latach 2014 – 2020.

W trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, minister Elżbieta Bieńkowska zaznaczyła, choć nie chce niczego narzucać marszałkom, to warto będzie włączyć wojewódzkie fundusze we wdrażanie środowiskowych projektów zawartych w nowych Regionalnych Programach Operacyjnych.

W nowej perspektywie będzie bowiem można się ubiegać o środki na inwestycje o dużym wpływie na środowisko. Komisja Europejska we wszystkich swoich programach ochronę środowiska stawia bardzo wysoko. Liczyć się zatem będą kompleksowe projekty z zakresu kanalizacji, odpadów, efektywności energetycznej, rewitalizacji budynków czy transportu miejskiego.

W ramach nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 znacznie więcej pieniędzy będzie w dyspozycji regionów. Ta kwota zwiększa się z obecnych 25 proc. do 40 proc. Zatem z wynegocjowanych 73 mld euro, które Polska będzie miała na lata 2014–2020, aż 28 mld euro otrzymają regiony. Największy w kraju Regionalny Program Operacyjny Województwa. Śląskiego, będzie dysponował ponad 3 mld euro. Nasze rozmowy w katowickim Funduszu dotyczyły tego, jak spowodować, by przy wykorzystaniu tych unijnych pieniędzy rozwiązać jak najwięcej problemów środowiskowych w województwie – tłumaczyła minister.

Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach mówiła, że prawdziwą intencją wysiłków związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich na cele ekologiczne nie jest wyłącznie wywiązanie się ze zobowiązań wobec Komisji Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, ale przede wszystkim poprawa naszej jakości życia. Katowicki Fundusz niezależnie od środków europejski, którymi zarządza lub pomaga zarządzać, dysponuje także instrumentem wsparcia na udział własny, z którym problem mają m.in. samorządy. Wtedy zawsze gotowi jesteśmy do wspierania projektów tak dziś potrzebnych dla poprawy stanu środowiska i tym samym jakości życia mieszkańców – stwierdziła G. Lenartowicz.

Ekologia na (nie tylko) harcerskich obozach

Od kilku lat ekologia jest stale obecne na harcerskich obozach, zwłaszcza tych organizowanych przez Śląską Chorągiew ZHP, przy której ponad dwa lata temu, powołano Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Jego funkcjonowanie, od początku powstania, wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ciągu całego roku w zastępach i drużynach harcerskich działających w woj. śląskim odbywają się konkursy plastyczne, olimpiady wiedzy przyrodniczej, warsztaty na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska, harcerski festiwal piosenki ekologicznej, a także rozgrywane są turnieje umiejętności promujące i utrwalające zachowania proekologiczne w ramach Harcerskiej Akademii Przyrody. Dzieci i młodzież ze Śląskiej Chorągwi ZHP znana jest także z uczestnictwa w proekologicznych przedsięwzięciach takich jak: „Sprzątanie Świata”, „Czyste Tatry”, „Na zielonej Ścieżce” czy „Program Starszego Ekologa”.

W trakcie obozów letnich harcerze poszukują terenów zagrożonych ekologicznie, uczą się segregacji odpadów, składowania w workach oraz sposobów minimalizowania i utylizacji śmieci, a także bezpiecznego przebywania w lesie oraz umiejętnego zachowania w otoczeniu przyrody.

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here