Termomodernizacja budynków przy Zborowej i Solnej [WIDEO]

Ograniczenie niskiej emisji i co za tym idzie poprawa jakości powietrza na Śląsku stanowi jeden z priorytetów WFOŚiGW w Katowicach. Fundusz wsparł działania gminy w tym zakresie polegające na termomodernizacji budynków przy Zborowej i Solnej w Raciborzu.

Wkrótce rozpocznie się sezon grzewczy i jak co roku mieszkańcy Raciborza będą bombardowani informacji o przekroczeniu stężeń dopuszczalnych pyłów zawieszonych, tlenku węgla, tlenków azotu i dwutlenku węgla. Choć powietrze, którym powietrze, którym oddychamy dzisiaj jest lepsze niż to sprzed lat, to nie należy ograniczać wysiłków dla jego poprawy.

Do poprawy stanu środowiska w województwie śląskim w wielkim stopniu przyczyniają się działania podejmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Swego rodzaju "oczkiem w głowie" Funduszu jest właśnie poprawa jakości powietrza na Śląsku, co jest realizowane poprzez dofinansowywanie działań zmierzających do jego ochrony. Poprawa jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł stanowią jeden z celów strategicznych Funduszu. W samym roku 2011 Fundusz przeznaczył na ten cel prawie 270 milionów złotych, czyli więcej niż na dofinansowanie wszystkich pozostałych obszarów działania razem wziętych.

W 2013 roku Fundusz kontynuował te kroki. Dofinansowaniem zostały objęte zadania zmniejszające emisję pyłowo-gazową, w tym tzw. niską emisję, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Na poprawę jakości powietrza wpłynęło również dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej, wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii poprzez termomodernizację obiektów.

- reklama -

Gmina Racibórz otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki na termoizolację budynków przy ul. Zborowej i Solnej 17. Działania te wpisują się w gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Racibórz na lata 2013-2015.

Oba obiekty wchodzą w skład Miejskiego Zarządu Budynków. Potrzeby remontowe gminnego konglomeratu są ogromne i sięgają 30 mln zł. Zarząd MZB oraz władze Raciborza bez ogródek przyznają, że w najbliższych latach trudno będzie znaleźć w miejskiej kasie środki na realizację tego typu przedsięwzięć. Dlatego tym cenniejszą jest pomoc, którą mogą uzyskać z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, co z jednej strony wymusza przeprowadzenie remontów pod kątem zwiększenia efektywności energetycznej obiektów, dzięki czemu stają się one bardziej przyjazne środowisku, a z drugiej strony wydatnie wpływa na jakość życia mieszkańców remontowanych budynków. Mieszkańcy obiektów przy Zborowej i Solnej od lat czekali na ich remont. W końcu udało się. Miejski Zarząd Budynków ogłosił stosowne przetargi, po których zakończeniu można było rozpocząć prace remontowe.

Roboty objęły renowację elewacji frontowej, termoizolację ścian, całkowitą wymianę drewnianej więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z dociepleniem, wykonanie nowych kominów, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty towarzyszące.

Kontynuacja przez gminę Racibórz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, pozyskiwanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę indywidualnych źródeł ciepła i montaż solarów, a także prowadzone przez gminę prace termomodernizacyjne w należących do niej obiektach dobrze rokują na przyszłość powietrze, którym oddychamy dziś jest o niebo lepszym od tego sprzed dwudziestu lat. Utrzymanie tendencji stopniowej poprawy jego jakości w przyszłości być może sprawi, że komunikaty ostrzegające przed wychodzeniem z domu zimową porą właśnie ze względu na kość powietrza odejdą do lamusa.

/Wojciech Żołneczko/

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here