Projekt Opole: Polecenie rozpoczęcia prac do końca stycznia

Zarząd Rafako informuje, iż 18 grudnia 2013 roku otrzymał od PGE zawiadomienie, że polecenie rozpoczęcia prac na budowę bloków w Elektrowni Opole zostanie wystawione konsorcjum 31 stycznia 2014 roku.

Komunikat spółki: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku informującego o zawarciu przez RAFAKO S.A. ("Spółka") ze spółkami Mostostal Warszawa S.A. ("Mostostal") oraz Polimex-Mostostal S.A. ("Polimex") działającymi łącznie ze Spółką jako generalny wykonawca (łącznie "Generalny Wykonawca") z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dawniej PGE Elektrownia Opole S.A.) ("Zamawiający") oraz przy udziale Alstom Power Sp. z o.o. ("Alstom") porozumienia określającego nowy termin wydania przez Zamawiającego Polecenia Rozpoczęcia Prac w ramach Umowy Głównej na budowę bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole z dnia 15 lutego 2012 roku ("Umowa Główna"), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 roku otrzymał od Zamawiającego zawiadomienie, że Polecenie Rozpoczęcia Prac na w/w zadanie zostanie wystawione Generalnemu Wykonawcy w dniu 31 stycznia 2014 roku.

- reklama -

Niniejsza informacja została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że dotyczy Umowy Głównej, z której przychody przekraczają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

 

/ps/

 

 ————————————————-

 

patrz także:

 

Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych RESPECT Index. Po raz pierwszy na liście znalazło się Rafako. Co warte zaznaczenia, wśród 23 największych i najbardziej znanych firm w Polsce.

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here