Radni uznali, że gmina nie naruszyła interesu Sunexu

10

Firma Sunex ciągle oponuje przeciwko opłatom za wywóz odpadów naliczanej na zasadzie, w myśl której każdy pracownik "produkuje" 40 litrów śmieci. Bezskutecznie.

Istotę sporu w pełni ilustruje uzasadnienie uchwały rady miasta w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego Sunex S.A. w Raciborzu. Poniżej przytaczamy je w całości:

- reklama -

 

W dniu 27 stycznia 2014 r. Spółka Sunex S. A. w Raciborzu wystąpiła z wnioskiem wzywającym do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z obowiązywaniem aktualnie Uchwały Nr XXX/429/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz, a dokładniej części załącznika do tej uchwały pt. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz” – §7 ust.1 pkt 2, tj. w brzmieniu „dla podmiotów gospodarczych – 40 litrów miesięcznie na każdego pracownika” albowiem brzmienie to jest analogiczne jak w zaskarżonej przez Spółkę SUNEX S.A. poprzedniej uchwale nr XXVI/374/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz, w której tak sformułowany zapis (§7 ust. 1 pkt 2 i 4) wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dn. 29.11.2013 r. w sprawie sygn. akt II SA/G1 1213 13 został uznany za nieważny.

W dniu 7 lutego 2014 r. Gmina Racibórz wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 listopada 2013 r. W związku z powyższym, do czasu zakończenia postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wyrok Sądu I instancji nie jest prawomocny. Ponadto należy zauważyć, iż z danych przekazywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z terenu Raciborza, po przeprowadzeniu analizy porównawczej kilku podobnych podmiotów, w których przyjmuje się wskaźnik 40 l na pracownika wynika, że nie jest to wartość wygórowana.

Faktem jest, że od Wzywającego odbiera się mniejszą ilość odpadów komunalnych niż wynika to z przyjętego wskaźnika, jednak w innych przedsiębiorstwach o podobnym charakterze na terenie Gminy Racibórz wytwarzanych jest w przeliczeniu na jednego pracownika znacznie większa ilość tych odpadów. Miasto Racibórz w celu weryfikacji przyjętych w §7 ust. 1 Regulaminu wartości, zleciło wykonanie kompleksowej analizy ilości powstających odpadów komunalnych w poszczególnych typach nieruchomości. Po jej zakończeniu podjęte zostaną ewentualne czynności zmierzające do zmiany uchwały w przedmiotowym zakresie. Wniosek Sunex S.A. w Raciborzu o usunięcie naruszenia interesu prawnego poprzez przyjęcie uchwały wymienionej w §1 niniejszej uchwały nie znajduje uzasadnienia.

Mając powyższe na względzie należy podjąć niniejszą uchwałę

 

publ. /ps/

 

 ——————————————————–

 

zobacz także:

 

Więźniowie nadkruszyli rewolucję, bo za mało śmiecili

Zakład Karny zapoczątkowuje rysy na rewolucji śmieciowej. Władze miasta na wniosek dyrekcji więzienia liberalizują stanowisko co do cen za wywóz śmieci. Choć z więzienia wywieziono 30 kubłów odpadów, musiano zapłacić za 60.

 

- reklama -

10 KOMENTARZE

  1. Czy nie mają prawników? Nie powinni pisać …. nie ma uzasadnienia…. skoro sprawa jeszcze nie rozstrzygnięta. Powinni napisać iż do ostatecznego orzeczenia sądu podtrzymuje się wysokośc opłat w cenie …… a nie, że to niezasadne. Nasi radni to geniusze od dróg, dzialek, budowy, śmieci itd…. nawet prawo połknęli jednym tchem:)

  2. Tej firmy co smiecie odbiera nie obowiązuje jakaś tajemnica zawodowa? Może sobie tak mówić Imiennie ile kto śmieci wyrzuca ? Czy już doszło takiego kumpelstwa między urzedem a firmą? Nie kumam tego?????????????

  3. A jak mają radni uznać inaczej? Przecież to wiekszość koalicyjna która te przepisy ustanowiła. Jeśli miałby ktoś decyować to przecież nie sami żołnierze Tadeusza W – śmieszne.

  4. Jak jestesmy przy prezesie społdzielni to czy ktoś wogóle wie o co chodzi ze śmieciarkami ze spółdzielni mieszkaniowej .Ze spółdzielni już śmieci nie wywożą a po mieście jeszcze jeżdżą .Co te śmieciarki robią bo jak narazie to mieszkańcy spoldzielni nie mają pojęcia co się dzieje z ich wspólnym majatkiem.

  5. I tak dzięki bałwanom od Wojnara podcina się nogi kolejnej firmie w Raciborzu. Wykończyć wszystkich. Nie zdziwię się, że to będzie kolejna firma, która wyprowadzi się z Raciborza. A Lenk dalej będzie zaklinał rzeczywistość, że tu opłaca się inwestować, mieszkać, żyć i pracować.

  6. To tragikomedia nie wiadomo czy się smiać czy płakać. Radni poczuli się jak Sąd Najwyższy uznając , że gmina nie narusza interesu Sunexu- kto im dał prawo do orzekania wyroków? W tym mieście naprawdę kogoś zdrowo porąbało albo tracą grunt pod nogami i stąd tyle durnowatych posunięć.

  7. Władza ich tak umocowała że myślą że mogą wszystko .Ale wszystko do czasu .Dopóty dzban wodę nosi dopóki mu się ucho nie urwie.To tylko jeden mały przyklad .

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here