Rekrutacja – jak zapisać się na studia?

0

Warunki podjęcia studiów, przebieg rejestracji elektronicznej.

WARUNKI PODJĘCIA STUDIÓW
Nieważne ile masz lat – przyjdź do nas na studia. W PWSZ uczy się zarówno młodzież jak i osoby, które już wychowały dzieci i chcą podnieść swoje kwalifikacje. Wszystkich maturzystów, nie tylko tegorocznych (ponieważ nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma również wymogu zdawania konkretnych przedmiotów na maturze) zapraszamy do studiowania w naszej uczelni. Mamy w ofercie ciekawe kierunki na 3-letnich studiach licencjackich pierwszego stopnia:
– wychowanie fizyczne, administracja, pedagogika, socjologia, bezpieczeństwo państwa, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, filologia oraz 3,5-letnich inżynierskich:
– architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka. Kryterium naboru na wszystkie kierunki jest ranking świadectw dojrzałości, a na architekturę i urbanistykę dodatkowo egzamin z rysunku (Instytut Techniki i Architektury prowadzi bezpłatny kurs przygotowawczy do tego egzaminu).

- reklama -

PRZEBIEG REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ
Rekrutacja przebiega drogą elektroniczną poprzez naszą stronę internetową. Można więc zapisać się na studia nie wychodząc z domu, korzystając z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Można też zarejestrować się w punkcie rekrutacyjnym w holu głównym uczelni przy ul. Słowackiego 55, na parterze, gdzie umieściliśmy stanowiska komputerowe. Przed dokonaniem rejestracji należy przygotować: świadectwo dojrzałości, dowód osobisty i fotografię w formie elektronicznej o odpowiednim rozmiarze (zalecany format JPG, min. 295 x 236 piksel/i/300 dpi), adres swojej poczty e-mail.

Rejestracja kandydata polega na:
– wejściu na stronę internetową www.pwsz.raciborz.edu.pl (zakładka „Rekrutacja”),
– założeniu konta w SIR (system internetowej rejestracji),
– ponownym zalogowaniu się w SIR po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia aktywacji konta,
– wpisaniu danych osobowych,
– wczytaniu fotografii (niezbędne do wydrukowania deklaracji podjęcia studiów),
– wyborze kierunku studiów (tylko jednego w danym naborze, drugi kierunek można wybrać w kolejnym naborze),
– zaznaczeniu: stara czy nowa matura,
– wpisaniu wszystkich ocen/wyników ze świadectwa maturalnego,
– ewentualnym zaznaczeniu niepełnosprawności.

Po wprowadzeniu kompletnych danych i ich zatwierdzeniu, kandydat ma możliwość wydrukowania z systemu:
– deklaracji podjęcia studiów,
– gotowego blankietu na opłatę rekrutacyjną (ostateczny termin wpłynięcia na konto uczelni opłaty w wysokości około 70 zł jest podany w harmonogramie rekrutacji),
– skierowania do lekarza medycyny pracy na kierunki: pedagogika (tylko specjalność edukacja elementarna), edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne (wszystkie specjalności), automatyka i robotyka; na pozostałe kierunki zaświadczenia lekarskie nie są wymagane,
– oświadczenia studenta – dotyczy tylko studiów stacjonarnych (druk MNiSW),
– oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku tzn. fotografii wykonywanych w przyszłości w celach promocyjnych uczelni (nie jest obowiązkowe),
– wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta (dotyczy osób, które zadeklarują chęć zamieszkania w DS). Osoby, które udokumentują niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę, mogą poprzez Pełnomocnika Rektora d/s Osób Niepełnosprawnych wystąpić o zmienioną formę egzaminu.

CO DALEJ?

W terminie podanym w harmonogramie rekrutacji ogłaszane są listy kandydatów, czyli wszystkich osób, które dokonały pełnej rejestracji i wpłaciły w terminie opłatę rekrutacyjną. Kandydat powinien sprawdzić czy znajduje się na tej liście (jeśli nie, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić w punkcie rekrutacyjnym). Tylko kandydaci z listy biorą udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym, które przewiduje między innymi egzamin (tam gdzie on obowiązuje). Terminy egzaminów zamieszczono w harmonogramie. Następnie ogłaszane są listy przyjętych. Dopiero od tego momentu, w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji, w punkcie rekrutacyjnym przyjmujemy komplety dokumentów (ich wykaz wymieniony jest na drugiej stronie wydrukowanej z systemu deklaracji podjęcia studiów i w odrębnym komunikacie na stronie internetowej). Świadectwo dojrzałości przyjmujemy w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Terminy, w których należy dokonać wszystkich formalności, zawarte zostały w harmonogramie rekrutacji. Po zakończeniu pierwszego naboru, o ile pozostaną wolne miejsca, rozpoczynamy procedury kolejnych naborów. Prosimy zwracać uwagę, którego naboru dotyczą publikowane listy i ogłoszenia. Rejestrację kandydatów uruchamiamy w maju i trwa ona do końca września. Studia w trybie stacjonarnym są bezpłatne (pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych przez MNiSW). Natomiast czesne za studia niestacjonarne wynosi od 1800 do 1950 zł. za semestr.

Prosimy o śledzenie na bieżąco szczegółowych informacji zamieszczanych sukcesywnie na naszej stronie internetowej pod zakładką Rekrutacja (komunikaty – formalności – akty prawne – kryteria naboru). Można również zasięgnąć informacji wysyłając e-maila ([email protected]), dzwoniąc pod numer 32 418 23 18 lub 32 415 50 20 wew. 175.

 

 

Artykuł zaczerpnięto z Eunomii nr 5 (72) / maj 2014

 

                Czytaj pełne wydanie

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here