Szkoła w Szonowicach laureatem nagrody Eco Aktywni 2014

0

Promocja zdrowego trybu życia, działania edukacyjne oraz niezwykła dbałość o zielone zakątki wokół szkoły.

Szkoła w Szonowicach została nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dyrektor szkoły, Danuta Cymerman z rąk prezes Gabrieli Lenartowicz odebrała 5 tys. zł.

- reklama -

Parafialne Towarzystwo Oświatowe działające na terenie Gminy Rudnik prowadzi szkoły podstawowe w Gamowie i Szonowicach oraz gimnazjum w Szonowicach. Łącznie do ww. szkół uczęszcza 127 uczniów. Prócz działalności edukacyjno wychowawczej stowarzyszenie prowadzi bardzo wiele akcji i działań o charakterze ekologicznym. W swoje działania włącza członków Rady Sołeckiej, członków Rady Rodziców, miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, przedszkole oraz inne organizacje non profit działające na rzecz lokalnej społeczności.

Aktywną działalność na rzecz środowiska stowarzyszenie prowadzi w dwóch płaszczyznach: edukacja dzieci i młodzieży (przekaz wiedzy i informacji) oraz działania praktyczne w środowisku dające możliwość zastosowania umiejętności teoretycznych. Kilka razy z rzędu szkoły brały udział w akcji „Posadź Swoje Drzewko”, służącej zagospodarowaniu przestrzeni wokół kompleksu budynków szkoły i przedszkola. Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami sadzili drzewa i krzewy na skwerach i zieleńcach. W roku ubiegłym na terenie przyległym do szkoły powstał Mini Ogród Botaniczny gdzie nasadzono wyjątkowo piękne iglaki, krzewy, byliny, zioła i rośliny cebulowe. To właśnie te działania dostrzegł i docenił WFOŚiGW w Katowicach.

 

 

Wręczenie nagród odbyło się w Parku Śląskim w Chorzowie. Jedyną gminą
z terenu powiatu raciborskiego,  która odebrała wyróżnienie
była właśnie gmina Rudnik.

 

 

Obecnie trwają prace nad dalszym zagospodarowaniem i upiększeniem tego zielonego zakątka. W roku 2012 młodzież wraz ze społecznością wsi Szonowice zajęła się odnowieniem skwerka, usadowieniem kapliczki domkowej w otoczeniu której posadzono dwa okazy cisa kolumnowego co wpłynęło na poprawę wizerunku i estetyki wsi. Rokrocznie Parafialne Towarzystwo Oświatowe w Gamowie aktywnie współpracuje z referatem ochrony środowiska Urzędu Gminy Rudnik pozyskując materiał do nasadzeń, które wykonywane jest wokół boiska szkolnego. Na bazie isniejącego zadrzewienia i zakrzewienia przestrzeni wokół szkoły w roku bieżacym stowarzyszenie planuje utworzenie „Szkolnej Ścieżki Edukacyjnej” poprzez oznakowanie i wytyczenie trasy na której poznać można będzie najciekawsze i najcenniejsze rośliny w miejscowości Szonowice. Prócz ww. działań prowadzi się intensywną deukację dzieci i młodzieży poprzez różnego rodzaju projekty i konkursy.

W starszych klasach szkoły gimnazjalnej realizowany jest projekt pt. „Znajdź Właściwe Rozwiązanie” edukujący i promujący zdowy styl życia. Młodsi uczniowie szkoły podstawowej co roku uczestniczą w konkursie powiatowym „Eko Asy” gdzie dzięki wiedzy i praktycznym umiejętnościom odnoszą znaczące sukcesy. Kilka miesięcy temu stowarzyszenie organizowało konkurs recytatorski dla młodszych uczniów szkół podstawowych pt.:„Przyroda w poezji” o zasięgu gminnym. Jednak najważniejszym działaniem Parafialnego Towarzystwa Oświatowego w Gamowie jest dbałość o podniesienie świadomości ekologicznej swoich wychowanków począwszy od umiejętnego segregowania odpadów, poprzez dbałość o czystość i porządek wokół szkoły na wspólnej dbałości o przyszkolne zielone zakątki skończywszy. Marzeniem stowarzyszenia jest założenie przyszkolnego sadu owocowego z którego mogliby korzystać uczniowie szkoły, przedszkola i szkolna stołówka.

/p/

 

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here