H. Siedlaczek: Czy marchewka to warzywo czy owoc?

10

Posła zirytowało wtrącanie się Unii Europejskiej w krajowe przepisy dotyczące norm żywności, np. zakazu tradycyjnego wędzenia. – Nie doprowadzajmy do absurdów – apeluje.

 

- reklama -
W kwietniu, podczas pietrowickiego konkursu potraw regionalnych poseł Siedlaczek napatrzył się, jak powinno wyglądać prawdziwe jedzenie. Stąd może w ostatnią środę zaprotestował w sejmie przeciwko szprycowaniu mięsa oraz  zakazom wędzenia i stosowania cynamonu przez UE.
 
 ———————————————————————-

 

 

Wystąpienie posła Henryka Siedlaczka wygłoszone podczas 70. posiedzenia sejmu obecnej kadencji (środa 25 czerwca):

 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ile może ważyć 1 kg mięsa? Standardowo 1,15 kg, ale dobrze naszprycowany solanką – nawet 1,35 kg. Na tyle zezwalają normy unijne. Kto się na nie specjalnie nie ogląda, potrafi tak napompować mięso, że przybierze na wadze nawet dwukrotnie.

Najbardziej do pompowania nadają się wędzonki, szynki i balerony. Rzeźnik ze zwykłym kawałkiem mięsa potrafi czynić prawdziwe cuda – z 10 kg surowca potrafi uzyskać 15 kg gotowego produktu, potrzebuje tylko odpowiedniego oprzyrządowania w postaci nastrzykiwarek i masownic. Pierwsze z nich służy do wprowadzania solanki w tkankę, drugie rozprowadza równomiernie wodę w sztuce mięsa. Taka aparatura standardowo znajduje się w wyposażeniu każdej rzeźni, bo wodę do wędzonek i wędlin dodaje każdy. Zezwalają na to polskie i unijne normy.

Jak wynika z wypowiedzi pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przepisy dość liberalnie traktują kwestię dodatków do wędlin. Producent może używać substancji niezagrażających zdrowiu, musi o tym jednak poinformować konsumenta. Innymi słowy, jeśli ktoś kupuje szynkę za kilka złotych, to musi wiedzieć, że płaci za wodę. Niestety, zwykle dowiaduje się o tym, gdy wrzuci kawałek bekonu na rozgrzaną patelnię i z mięsa zacznie wydobywać się brunatny płyn.

Marchewka to warzywo czy nie? – oto jest pytanie. W szkole uczeni byliśmy, że to pospolity gatunek rośliny z rodziny selerowatych, a jej korzeń służy do magazynowania substancji pokarmowych. Jadalny korzeń marchwi wykorzystuje się w kuchni na wiele sposobów. Ale nie każdy wie, że nie jest tak oczywisty fakt, czy marchew to warzywo czy owoc. To właśnie w kwestii przetworów pojawia się problem z ową marchewką, gdyż jednym z narodowych produktów kulinarnych Portugalii jest dżem marchewkowy. Dopóki marchewka była warzywem, Portugalczycy nie mogli sprzedawać swojego specjału w krajach UE, gdyż produkty unijne muszą mieć takie same oznaczenia na etykietkach we wszystkich krajach członkowskich. Ze względu zatem na normy dotyczące produkcji dżemów marchewka zakwalifikowana została jako owoc. Od tego czasu Portugalczycy mogą sprzedawać dżem marchewkowy w całej UE.

Od września zaczną obowiązywać restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej dotyczące zawartości substancji smolistych w żywności. Praktycznie wyklucza to możliwość wędzenia serów czy wędlin tradycyjną metodą na otwartym ogniu. Gdzie w tym wszystkim tradycja i naturalne produkty? Obecnie w Unii Europejskiej pojawiła się inicjatywa ograniczenia użycia cynamonu jako przyprawy w produkcji żywności. Powodem takiej inicjatywy są badania przeprowadzone przez naukowców amerykańskich i saudyjskich, które wykazały, że cynamon chiński (stosowany w przemyśle) ma dużą zawartość kumaryny, której nadmierne spożycie może powodować marskość wątroby.

Panie ministrze, zrozumiała jest troska o jakość spożywanych produktów, i ta nie dziwi, ale nie doprowadzajmy do absurdów. Przyjmowanie za obowiązujące norm zakazujących wędzenia tradycyjnymi metodami czy używania cynamonu wydaje się być pomysłem kuriozalnym w zamyśle. Implementując do krajowego porządku prawnego unijne normy, należałoby zachować daleko idący zdrowy rozsądek w kwestii tego, co istotne, a co przeczy zdrowemu rozsądkowi. Dlatego oświadczam, że Polska powinna dążyć do zachowania równowagi i powinna mieć istotny wpływ na implementację przepisów, które ograniczają możliwości produkowania żywności w sposób, w jaki odbywało się to do tej pory.

 

publ. /ps/

 

 ———————————————————

 

zobacz także:

 

H. Siedlaczek: Czy Tusk dotrzyma słowa i zniesie abonament?

Abonament RTV to przykry obowiązek, ale płaci się od posiadanego odbiornika. Rząd zgodnie z obietnicą chce go znieść i zastąpić opłatą obowiązkową nawet dla tych… którzy nie mają telewizora.

 

- reklama -

10 KOMENTARZE

  1. Marchwewka -czesc jadalna, to korzeń spichrzowy, jako taka , to warzywo , jadalna czesć kalafiora, to …pędy kwiatowe, w sumie też warzywo, a wszelakie owoce to, ,,obudowa,, dla nowego pokolenia – nasion /osłaniajaca/

  2. Dla więk­szość z nas cy­na­mon to aro­ma­tycz­na przy­pra­wa. Ale warto wie­dzieć, że po­ma­ga za­cho­wać zdro­wie.
    Cy­na­mon jest za­le­ca­ny szcze­gól­nie oso­bom oty­łym. Powód? Czę­ste i re­gu­lar­ne spo­ży­wa­nie po­traw z do­dat­kiem sprosz­ko­wa­nej kory drze­wa cy­na­mo­no­we­go spra­wia, iż zmniej­sza się za­gro­że­nie za­cho­ro­wa­nia na cu­krzy­cę typu dru­gie­go. Ofia­ra­mi tej cho­ro­by są naj­czę­ściej osoby cier­pią­ce na nad­wa­gę. Ich or­ga­nizm prze­sta­je re­ago­wać na in­su­li­nę, przez co we krwi utrzy­mu­je się zbyt wy­so­kie stę­że­nie glu­ko­zy. Cier­pi na tym całe ciało, bo­wiem z bie­giem czasu uszko­dze­niu ule­ga­ją na­czy­nia krwio­no­śne. Nie­le­czo­na cu­krzy­ca typu dru­gie­go grozi utra­tą wzro­ku, za­bu­rze­niem pracy nerek, a nawet am­pu­ta­cją stóp. Rany cho­re­go goją się dłu­żej, czę­ściej wdają się w nie in­fek­cje.
    Ale to nie ko­niec zdro­wot­nych ko­rzy­ści z je­dze­nia star­tej kory drze­wa cy­na­mo­no­we­go. Ła­go­dzi ona do­le­gli­wo­ści tra­wien­ne i za­po­bie­ga nud­no­ściom, wzdę­ciom, bie­gun­kom. Nic dziw­ne­go, że cy­na­mon jest sto­so­wa­ny w me­dy­cy­nie tra­dy­cyj­nej od ty­się­cy lat. Nie za­po­mi­naj­my o ku­chen­nych za­le­tach tej przy­pra­wy. Jest do­sko­na­ła jako do­da­tek do ciast, dań z ryżem oraz słod­kich na­po­jów. Cy­na­mon w la­skach do­da­je się m.​in. do kom­po­tów, soków owo­co­wych, win.

  3. Dlaczego od razu „głupiś” – trochę kultury. Odwaliłeś z netu stare okreslenia i kogoś wyzywasz. Piszę co naukowcy mówią o nowych badaniach, że ponoć cynamon marskość wątroby powoduje.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here