Znamy najlepszego rolnika Raciborszczyzny w 2014 roku

1

Tytuł "Najlepszego Rolnika ziemi raciborskiej 2014 roku" zdobył Dawid Stroka z Raciborza. Drugi został Bernard Cycoń, natomiast trzeci Michał Stroka.

 

- reklama -

Poziom konkursu był bardzo wysoki, a wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się profesjonalną wiedzą. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymali do rozwiązania pisemny test zawierający pytania z zakresu m.in. uprawy roślin, hodowli zwierząt, mechanizacji w rolnictwie, zasad ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych, ekonomiki rolnictwa i bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Do drugiego etapu, polegającego na wizytacji gospodarstw zakwalifikowali się: Pan Michał Stroka z Raciborza, Pan Dawid Stroka z Raciborza oraz Pan Bernard Cycoń z Zawady Książęcej.

7 lipca 2014r. Kapituła Konkursowa przeprowadziła wizytację gospodarstw rolnych laureatów wyłonionych podczas I etapu konkursu. Członkowie Kapituły dokonali oceny gospodarstw rolnych zgodnie z następującymi kryteriami: estetyka gospodarstwa rolnego, przestrzeganie zasad BHP w gospodarstwie rolnym, ochrona środowiska oraz aktywność zawodowa.

 

publ. /ps/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here