Wypowiedzenie umowy kredytu. Prawnik radzi

1

Czy można zawrzeć ugodę z bankiem? Jak bardzo drastyczne będą sankcje dla kredytobiorcy?

Najbardziej dotkliwą sankcją, jaką bank może zastosować w przypadku, gdy kredytobiorca narusza warunki udzielenia kredytu np. spóźnia się z zapłatą rat kredytu jest sankcja wynikająca z art. 75 ustawy Prawo bankowe. Bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Po okresie wypowiedzenia, który w takim przypadku wynosi 30 dni umowa kredytu ulega rozwiązaniu, a kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić należność główną wraz  należnymi odsetkami. Po tym okresie bank wystąpi do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu – oświadczeniu kredytobiorcy złożonemu przy zawieraniu umowy kredytowej o poddaniu się egzekucji. Sąd powinien nadać klauzulę wykonalności w terminie 3 dni. Następnie sprawa jest kierowana do egzekucji (komornika). Kredytobiorca w takim przypadku ma w zasadzie trzy wyjścia: spłacić wypowiedziany kredyt, zawrzeć ugodę z bankiem, wnieść powództwo do sądu przeciwko temu wypowiedzeniu.

- reklama -

 

 
Zapraszamy po porady do biura:
DORADZTWO PRAWNE
mgr Grzegorz Urbas

ul. Drzymały 36/1
47-400 Racibórz
tel. +48 32 451 13 16
kom. 513 195206
e-mail:[email protected]
 
http://prawnik-urbas.pl/

 

Czy przedstawiona wyżej tak drastyczna dla kredytobiorcy sankcja może być w każdym przypadku naruszenia warunków kredytu stosowana? Jak wynika z orzecznictwa sądowego, nie zawsze i nie automatycznie. Istotne w sprawie jest to, jaka jest wysokość przeterminowanego zadłużenia kredytobiorcy w stosunku do kwoty udzielonego kredytu, czas opóźnienia się z uregulowaniem zaległych należności, okres, na jaki kredyt został udzielony, dotychczasowa realizacji umowy. Może to podlegać ocenie przez sąd, w przypadku wniesienia powództwa przez kredytobiorcę. Jeżeli naruszenie umowy świetle powyższych przesłanek jest niewielkie np. kredytobiorca spóźnił się z zapłatą jednej raty kredytu o dużej wartości, udzielonego na 30 lat, wypowiedzenie umowy kredytu może stanowić nadużycie prawa w świetle art. 5 Kodeksu cywilnego. Przedstawione powyżej argumenty nie zmieniają faktu, że „Pacta sunt servanda” – Umów należy dotrzymywać, a zaciągnięte kredyty należy spłacać.

/Artykuł sponsorowany/

 

 

——————————————————-

Czytaj również:

 

Niedozwolone klauzule. Prawnik radzi

Prawie połowa Polaków nie czyta umów przed podpisaniem. To może nieść ze sobą groźne konsekwencje.

 

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here