W Krzanowicach poszukują pracowników oświaty

0

Nauczycieli i pracowników projektów finansowanych z funduszy europejskich poszukuje Urząd Gminy w Krzanowicach.

W Krzanowicach ogłasza nabór na stanowiska: nauczyciel, pedagog, instruktor zajęć fotograficznych, doradca zawodowy, instruktor zajęć muzyczno – tanecznych, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel matematyki, pedagog – psycholog, specjalista ds. kontroli, sprawozdawczości, promocji, przetwarzania danych osobowych, trener z zakresu równości szans dla kadry zarządzającej w projekcie. Nabór odbywa się w ramach projektu „Herkules edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gminie Krzanowice.

- reklama -

 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków unijnych i realizuje założenia działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”. Praca na tych stanowiskach ma być realizowana w formule umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Papiery można składać do 22 sierpnia w Urzędzie Gminy Krzyżanowice.

 

/l/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here