WFOŚiGW rozdał „Zielone czeki 2015”

0

Podczas uroczystej gali w Kinoteatrze Rialto w Katowicach wręczone zostały "Zielone Czeki 2015". To doroczna nagroda finansowa przyznawana z okazji „Dnia Ziemi”.

Od 1994 roku "Zielonymi czekami" nagradzane są osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Przybyłych na uroczystość przywitał Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- reklama -

Wśród uczestników gali byli m.in.: Gabriela Lenartowicz i Kazimierz Karolczak – członkowie Zarządu Województwa Śląskiego, Tomasz Jędrzejczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Bronisław Karasek – przewodniczącego Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, samorządowcy miast i gmin województwa śląskiego, władze uczelni wyższych, przedstawiciele służb mundurowych, beneficjentów, członków Kapituły "Zielonych Czeków", nominowani do nagrody, działacze ekologiczni oraz dziennikarze.

– „Zielone Czeki” to nagroda dla pasjonatów ekologii, którzy realizują różne zadania poświęcając swój czas i często także pieniądze" – powiedział Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że dotychczas nagrodzonych zostało ponad 220 osób.

 

 
 

 

 

Zielone Czeki 2015 – laureaci nagród i dyplomów

Kategoria: INNOWACJE I TECHNOLOGIE – nie wyłoniono laureata ZC.

dyplom honorowy:

zespół: prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, dr hab. inż. Jakub Bernatt, dr inż. Robert Rossa za opracowanie i wdrożenie nowoczesnego, bezemisyjnego napędu elektrycznego e-Kit do elektryfikacji miejskich samochodów osobowych i dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t.

 
Kategoria: PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY

dyplom honorowy:

zespół: dr hab. inż. Stanisław Duży, Ryszard Fuchs, Wiesław Kopiec – od 1996 roku corocznie organizują proekologiczne konferencje oraz szkolenia, których celem jest integracja działań władz samorządowych, przemysłu górniczego, nadzoru górniczego, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek naukowych dla rozwiązania trudnych problemów wpływu prowadzonej działalności górniczej na środowisko.

Zielony Czek:

zespół: Adam Gabryś, Izabela Cogiel, Radosława Radziwończyk-Gabryś za całokształt działalności proekologicznej w ramach Stowarzyszenia „Nasze Kalety”, które aktywnie włącza się w popularyzację wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kategoria: PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

dyplom honorowy:

dr hab. Piotr Łaszczyca za wkład merytoryczny (obok prof. Pawła Miguli i dr. Andrzeja Woźnicy) do koncepcji projektu "Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2010-2014
    
prof. dr hab. Janusz Hereźniak za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego

Zielony Czek:

dr inż. Robert Mysłajek za wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego.

 
Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zielony Czek:

zespół: Ewa Chmielorz, Agnieszka Król, Justyna Soblik – edukatorki z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci z Mikołowa nominowane za ogromne zaangażowanie i poświęcenie jakim kierują się podczas przygotowania i prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
    
hm Andrzej Lichota – od wielu lat kreator polityki ekologicznej Chorągwi Śląskiej; dzięki jego aktywności powstało Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

 
Kategoria: PUBLICYSTYKA EKOLOGICZNA

Zielony Czek:

Jarosław Myśliwski za działania mające na celu promocję trasy rowerowej "Leśno Rajza", w tym m.in. zainicjowania nakręcenia filmu przyrodniczego o tej trasie,

Kategoria: działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych:

dyplom uznania:

Marek Kras – za działania społeczne i zawodowe związane z promocją postaw proekologicznych w tym akcje społeczne dotyczące ochrony przyrody

dyplom honorowy:

zespół: Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal, Jarosław Wesołek – nominowani to nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ZS Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, pomysłodawcy i organizatorzy konkursów ekologicznych, organizatorzy cyklicznych warsztatów, wykładów w tym konferencji dla samorządów, przedsiębiorców, nauczycieli
    
zespół: Józef Smolorz, Lucyna Kwiatkowska, Marcin Smolorz – za niezwykłą pasję w ratowaniu drzew, działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej w społeczeństwie i pokazania sposobu ekologicznego traktowania choinek świątecznych.
    
prof. dr hab. Stanisław Wika – za długoletnią pracę naukową na rzecz ochrony przyrody regionu oraz zaangażowanie w kolejnych kadencjach Wojewódzkich Rad Ochrony Przyrody oraz regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.

Zielony Czek:

dr Agnieszka Bielska-Brodziak za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi.


Do NAGRODY SPECJALNEJ Kapituła wybrała:

zespół: Anna Tarkowska, Agata Sady, Michał Siedlaczek za działania popularyzatorskie na rzecz śląskiej przyrody i środowiska naturalnego, promocję zasad zrównoważonego rozwoju, wspomaganie edukacji formalnej i nieformalnej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw młodego pokolenia – publikacje o zasięgu ogólnopolskim – promocja na terenie całego kraju.

/p/

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here