Fundacja Ofki Raciborskiej zainicjuje działalność

0

Inauguracja odbędzie się w piątek 5 czerwca o godz. 17:30 w Muzeum w Raciborzu (dawny klasztor sióstr dominikanek). Poprzedzi ją msza w rycie dominikańskim.

W programie:

- reklama -

– o fundacji, cele i plany

– powołanie Rady Fundacji

– "Życiorys Ofki Raciborskiej" prelekcja historyka Grzegorza Wawocznego

– "O procesie beatyfikacyjnym świętobliwej Eufemii" – prelekcja ks. Grzegorza Kublina, postulatora procesu beatyfikacyjnego

– KONCERT LESZKA DŁUGOSZA

Inaugurację poprzedzi MSZA ŚW. w RYCIE DOMINIKAŃSKIM – godz. 16:00

Ryt dominikański, jako że zaczął kształtować się już w XIII w. był znany świętobliwej Ofce. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, ze względu na to, że Msze św. w tym rycie są odprawiane niezwykle rzadko. Celebrować będzie o. Marek Grzelczak OP. Oprawę Muzyczną zapewni Schola Cantorum Minorum Chosoviensis – jeden z najsłynniejszych zespołów specjalizujących się w chorale gregoriańskim.

============

[o Fundacji Ofki Raciborskiej]

Fundacja, na wzór świętobliwej Ofki będzie pomagać potrzebującym mieszkańcom miasta oraz zajmować się rozpowszechnianiem kultu tej wielkiej raciborskiej księżnej – dominikanki. W myśl aktu założycielskiego celem podstawowym Fundacji jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego oraz pielęgnowanie tradycji łacińskiej zwłaszcza na Ziemi Raciborskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kultu świętobliwej Eufemii Piastówny.

[o świętobliwej Eufemii]

Świątobliwa Ofka, raciborska księżna z rodu piastów i przeorysza klasztoru sióstr dominikanek, żyła w latach 1299 – 1359 r. 9 kwietnia 1313 r. wstąpiła do klasztoru dominikanek w Raciborzu, założonego przez jej ojca, księcia raciborskiego Przemysła. Nazywana jest fundatorką klasztoru, gdyż troszczyła się o zabezpieczenie jego podstaw materialnych, a w swoim testamencie wszystko przekazała na własność raciborskich mniszek. Podejmowała zabiegi mające na celu budowę kościoła klasztornego pw. Ducha Świętego. Była mistyczką. Jej życie duchowe przejawiało się w klucie Ducha Świętego, Eucharystii, Męki Pańskiej i Matki Bożej oraz w podejmowaniu różnego rodzaju praktyk pokutnych. Zmarła w opinii świętości i została pochowana w krypcie pod kaplicą św. Dominika, która przylegała do kościoła dominikanek. Została otoczona kultem i była nazywana przez lud błogosławioną. Obok św. Marcelego, uważana jest za patronkę Raciborza i wciąż cieszy się czcią wiernych. Diecezja opolska podjęła starania o zatwierdzenie kultu świątobliwej Eufemii przez Stolicę Apostolską. Więcej informacji o świętobliwej Ofce tutaj: http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosc/i/aktualne-inicjatywy-duszpasterskie/swiatobliwa-ofka-raciborska/zyciorys-swiatobliwej-ofki

 

publ. /ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here