Rozstrzygnięto konkurs EkoAktywni 2015

0

EkoAktywni to obok Zielonych Czeków, największa impreza organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Blisko sto pięćdziesiąt tysięcy złotych przeznaczył w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na nagrody dla organizacji pozarządowych. Uroczysta gala odbyła się w sobotę, 30 maja w Parku Śląskim w Chorzowie. EkoAktywni to obok Zielonych Czeków, największa impreza katowickiego Funduszu gdzie nagradza się proekologiczne postawy. Tym razem nie nagradzano indywidualnych osób, a organizacje pozarządowe za działalność w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej i promowania ochrony środowiska naturalnego w regionie. Jury oceniało działalność z ostatnich 3 lat. Pod uwagę brano między innymi różnorodność prowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i profilaktyki zdrowotnej i przeprowadzone akcje edukacyjne.

- reklama -

 

 
 

 

– Choć nagradzamy organizacje, liczymy, że odwiedzą nas tu w parku także najmłodsi – mówił Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach. – Nagradzamy odpowiednie postawy, bo wierzymy, że przeprowadzanie akcji edukacyjnych ma sens.  Chcemy, aby najmłodsze pokolenie uczyło się dbać o środowisko. Wiele mogą się nauczyć właśnie z akcji przeprowadzanych przez nagradzane dziś organizacje. Mamy nadzieje, że wiele tez nauczą się z dzisiejszych warsztatów tu w Parku Śląskim – mówił prezes Funduszu.

Gala katowickiego Funduszu została wpleciona w większa imprezę w Parku Śląskim. Projekt „EKOPARK”, bo o nim mowa, jest formą regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska a także innych ekologicznych świąt przypadających na przełomie maja i czerwca: Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, Europejskiego Dnia Parków Narodowych, Światowego Dnia Ptaków Wędrownych oraz Dnia Lasu i Zadrzewień. Podczas imprezy odbyły się: warsztaty, pokazy, koncerty oraz organizację stoisk promujących instytucje i organizacje ekologiczne, stoiska handlowe ze zdrową żywnością, literaturą przyrodniczą i rękodziełem związanym z przyrodą, konkursy wiedzy ekologicznej, wystawy fotograficzne, prelekcje naukowe. Odbyło się także podsumowanie konkursu na budkę lęgową i karmnik dla ptaków.

Jury Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodziło następujące organizacje:

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej w Katowicach

Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności; prowadzenie Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Chorzowie, za prowadzenie ogólnopolskich akcji ekologicznych m.in. „Gra w Zielone", za prowadzenie „Harcerskiego Konkursy Ekologicznego", kampanii ekologicznej „Zielona Kreatywność", Realizacji zadania „Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna dla 600 dzieci z terenu woj. śląskiego"
Nagroda: 25 000,00

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Częstochowie
Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności, organizację konkursów mi. „Mój Las", „XV Regionalny Konkurs Dendrologiczny pod tytułem Znam drzewa i Krzewy", za organizację szkoleń i projektów edukacyjnych m.in. „Wycieczka i warsztaty w ramach projektu edukacyjnego Dni Lasu i Zadrzewień", „Warsztaty młodzieży udział społeczeństwa w tworzeniu Planu Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000", organizację warsztatów terenowych „Złaz Leśny, konferencji dla opiekunów szkolnych Kół KOP Oddziału Kłobuck." I wielu innych akcji.
Nagroda: 25.000,00

Polska Izba Ekologii w Katowicach
Za działalność w zakresie edukacji ekologicznej: konferencje szkolenia i specjalistyczne seminaria m.in. Szkolenie nt. „Opłaty za korzystanie ze środowiska ", „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie zbiorczego zestawienia danych o odpadach", za zorganizowanie w 2013 r, cyklu seminariów w zakresie sposobów wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi, za wydanie publikacji promującej problematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju „Ekologia w praktyce", za podpisanie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie utworzenia i utrzymywania systemu zbierania,  transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.
Nagroda: 25.000,00

Stowarzyszenie z Nauką w Przyszłość
Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności organizację Ogólnopolskiego Konkursu „Fizyka a Ekologia", Warsztatów Objazdowych Laboratorium Fizyki – fizyka i chemia w piaskownicy – Badacz Przyrody.
Nagroda: 15.000,00

Fundacja Ekologiczna „ARKA" w Bielsku-Białej

Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności, autorskiej akcji ekologicznej, „Listy dla Ziemi", „Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej – kształtowanie postaw ekologicznych w woj. śląskim", kampanii „Nie bądź jednorazowy.
Nagroda: 15.000 zł

Stowarzyszenie SOPEL w Rędzinie
Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim,  a w szczególności: organizację konkursu „Poznajmy Parki Krajobrazowe Polski,  organizację warsztatów ekologicznych "Poznaj z bliska złe strony nielegalnego wysypiska", „Czym skorupka za młodu nasiąknie" – czyli ochrona przyrody od najmłodszych lat".
Nagroda: 15.000 zł

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach
Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności, za organizację kampanii międzynarodowej „BERAS IMPLEMENTATION", „Coś z niczego – Rudzinicka Pracownia Rękodzieła", „Wystawa fotografii przyrodniczej Miejskie Pszczoły".
Nagroda: 7.500,00

Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej
Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności; realizację programu edukacyjnego „Ekologia po sąsiedzku", projektu „Smog nasz miejski smok", cyklu warsztatów „Środowisko przyrodnicze naszego regionu i jego ochrona", programu z zakresu edukacji globalnej „Środowisko – Ja i Ty.
Nagroda: 7.500,00

Stowarzyszenie Nasze Kalety
Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności; organizację zimowych zabaw sportowo rekreacyjnych w okresie ferii dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Eko zjazd na byle czym", konferencji wyjazdowej w Ustroniu „Jak Ekolog z Ekologiem, akcja informacyjno – edukacyjna „Graj w Zielonej".
Nagroda: 7.500,00

Polski Klub Ekologiczny, Koło w Skoczowie
Za organizację szkolenia dla nauczycieli z powiatu cieszyńskiego nt: odnawialnych źródeł energii, Natura 2000, Biogazownie korzyści i zagrożenia, gospodarka odpadami stałymi itp. współorganizację konkursów „EKOCHEM" oraz Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego.
Nagroda: 1.000,00

Stowarzyszenie dla Natury „WILK" w Godziszce
Za tworzenie programów telewizyjnych m.in. „Las story", Bliżej Natury, „Ekofilm 2012", prelekcji i warsztatów edukacyjnych m.in. „Skarby ukryte w parku Kossaków, „Obóz Chiropterologiczny na Pogórzu Śląskim", „Seminarium o badaniach i ochronie wilków", promowanie ekologii w mediach elektronicznych np. poprzez kanał przyrodniczy na youtube.
Nagroda: 1.000,00

 

 

/publ.p/

 

 

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

————————————————

 Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here